Bank & FintechNyhet

Nordnets vd: ”Ingen kund har kommit till skada”

Lars-Åke Nordling, vd för Nordnet.Lars-Åke Nordling, vd för Nordnet.
Publicerad
Uppdaterad

”Vi har mottagit Finansinspektionens beslut och vår preliminära bedömning är att sanktionsavgiften är alldeles för hög,” säger Nordnets vd Lars-Åke Norling i en skriftlig kommentar.

Realtid.se

– För det första kan jag konstatera att vi har olika uppfattningar i sakfrågan kring hur regelverket för blankningstransaktioner ska tolkas. Jag tycker också att man ska ha i åtanke att vi har haft en enda konstaterad incident av så kallad nakenblankning, och att den inträffade på en specifik dag när handeln i Moment-aktien var väldigt speciell med bland annat felprissättning och handelsstopp.

– Vidare har vi på eget initiativ rapporterat till Finansinspektionen när vi såg ett behov av att se över våra processer i förhållande till regelverket för blankning, och omedelbart efter detta implementerat förbättringar så att det inte ska råda något tvivel om att vår blankningstjänst är helt i linje med gällande regler.

– Det finns inget uppsåtligt handlade eller försök att dölja några omständigheter från vår sida i det här ärendet, och ingen kund har kommit till skada.

Annons

– Vi har aktivt samarbetat med Finansinspektionen genom hela ärendets gång och tillhandahållit dem med den information som har efterfrågats. Min bild är att Finansinspektionen inte har tagit hänsyn till dessa omständigheter i sitt beslut, och att den sanktionsavgift vi har tilldelats inte står i paritet med den händelse som har inträffat. Nu måste vi utvärdera situationen och överväga våra alternativ. Det är inte osannolikt att vi kommer att överklaga beslutet, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Annons