Kommunikationschef Johan Tidestad och Sverigechef Martin Ringberg på Nordnet.
Finans

Nordnet slimmar verksamheten

Nordnet ser nu över sina kostnader. Satsningar som inte lyft läggs ned och man utesluter inte att personal kan få gå. Aktieutlåning för småsparare kommer att bli en ny intäktskälla.

Uppdaterad 2018-10-29
Publicerad 2018-10-29

Nordnet har dragit på sig stora kostnader, vilket minskade rörelseresultatet och nu måste bolaget se över sina kostnader. Dagens Industri erfar att företaget antagit ett sparpaket i storleksordningen 120 miljoner kronor. Detta dementeras av företagets ledning som inte använder ordet sparpaket och heller inte vill ange några belopp.

– Vi ser över alla våra kostnader med syfte att minska dem. Jag kommer inte att gå ut med ett exakt belopp, men vi kommer inte att ha högre kostnader framöver än vad vi har idag, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Han fortsätter:

– Sen vi blev utköpta från börsen för ett och ett halvt år sedan har vi varit i en intensiv investeringsfas. Nu ser vi över vad som har fungerat och vad som inte fungerat och avvecklar de delar som inte gått så bra som vi vill, säger han.

Det kommer att leda till att organisationen kommer att kräva mindre resurser och att kostnaderna sänks.

– Nordnet får ett spetsigare fokus, säger Johan Tidestad.

Två beslut om avveckling är fattade hittills: Satsningen på AI “blev inte så fantastisk” som man hade trott och läggs ned. Det stora årliga kundeventet på Stockholm Waterfront läggs också ned och ersätts med andra aktiviteter, mer digitalt baserade.

Alla kostnader ska ses över och man utesluter inte att personal kommer att få gå. 

– Vi har sagt att vi inte kommer att vara lika offensiva i nyanställningar och mer selektiva med att ersätta personer som slutar. Vi ska också minska våra konsultkostnader, säger Johan Tidestad.

Nordnet har i dag drygt 500 anställda i hela Norden, lejonparten, cirka 400, sitter i Stockholm.

I dagarna har den nätmäklaren lanserat ett aktielåneprogram för för sina kapitalförsäkringskunder. Dessa är inte 100 00, som uppges i Dagens Industri, utan snarare 60 000 stycken. Martin Ringberg säger att mottagandet varit gott.

– Hittills har utlåning av aktier varit stora spelare förunnat. Nu har vi som första institution i Sverige tagit det här till vanliga sparare och gjort det möjligt för småsparare att tjäna extra pengar på sina aktier.

I praktiken ändras avtalsvillkoren för kapitalförsäkringskunderna så att hela volymen av aktier som Nordnet handhar nu kan lånas ut till olika aktörer, det behöver inte vara till blankning utan är kan handla om alla möjliga finansiella instrument, säger Martin Ringberg.

Den kund som inte vill vara delaktig i verksamheten måste aktivt säga ifrån. I dag på förmiddagen hade två kunder gjort det. Martin Ringberg tolkar det som en succé,

– Vi gör det enkelt och transparent, vilket betyder att kunden lånar ut sina aktier och vi gör jobbet och står för all administration och sen delar vi lika på vinsten,  säger han.

Hur stora intäkter programmet kommer att inbringa är omöjligt att säga, men Martin Ringberg menar att det är en win win för företaget och kunderna då det tillsammans med den vanliga aktieförvaltningen totalt innebär en högre riskjusterad avkastning.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in