Finans Nyhet

Nordnet får sanktionsavgift för sen flaggning i Pricer och Immunicum

Taggar i artikeln

Finansinspektionen Nordnet
Finansinspektionen, Nordnet Foto: TTFinansinspektionen, Nordnet Foto: TT
Foto: TT
Publicerad

Nordnet ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor till Finansinspektionen.

Realtid.se

Nordnet var för sena med att anmäla att röstetalet för dess aktier i Pricer passerat en flaggningsgräns samt för att för sent ha anmält att dess innehav av aktier och röster i Immunicum AB såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

För att ha kontroll på om Nordnetkoncernens samlade innehav i enskilda aktier och övriga anmälningspliktiga finansiella instrument uppnår eller understiger en flaggningspliktig gräns använder Nordnet ett övervakningssystem. Nordnets övervakningssystem är dock inte helt automatiserat, utan kräver till viss del manuell handpåläggning.

I november 2018 införde Nordnet en ny intern kontroll för att verifiera de upp- gifter som registrerats i övervakningssystemet. I samband med genomförandet av denna kontroll identifierade Nordnet utebliven flaggning av överskridande av 5 procent av utestående röster i Pricer AB. Nordnet skickade omgående en flaggningsanmälan till Finansinspektionen. Bolaget har reviderat sina rutiner och infört en systemkontroll för att undvika att detta upprepas.

Annons

Marknadsintresset för de av Nordnet innehavda rösterna bör rimligen vara lågt, särskilt eftersom Nordnet Pension och Nordnet Livsforsikring AS i sin respektive ägarpolicy uttryckligen avstår från att utöva rösträtt för bolagets innehav. Varken Nordnet eller försäkringstagare har således gjort någon vinst till följd av regelöverträdelserna, framgår det av beslutet.

Finansinspektionen skriver samtidigt av ett ärende om en innehavsförändring i Obducat AB den 31 juli 2018.

Läs hela beslutsunderlaget här>>

Annons

 

Annons