Annons

Annons

nordictrustee_Christoffer-Andersson534.jpg

Christoffer Andersson, vd för Nordic Trustee. Foto: Nordic Trustee (montage)
Christoffer Andersson, vd för Nordic Trustee i Sverige. Foto: Nordic Trustee (montage)

Nordic Trustee etablerar ny nordisk ratingbyrå

Efter förbudet mot skuggrating etablerar Nordic Trustee, på uppdrag av och tillsammans med andra marknadsaktörer, ett nytt kreditvärderingsinstitut för den nordiska värdepappersmarknaden, Nordic Credit Rating.
 

Nordic Trustee drog igång projektet under senare delen av hösten i samband med förändringarna på marknaden kring skuggrating (shadow-rating). Investmentbanker har tidigare kunnat göra interna ratings av kunder men den möjligheten finns inte längre efter ett beslut från ESMA, den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, som kom fram till att skuggrating endast får ges av licensierade aktörer som exempelvis Moodys, Fitch och S&P.

Diskussionerna startade snabbt i Norden kring vad detta innebär och vilka konsekvenser detta får för tillväxten i Norden för bland annat obligationsmarknaden.

– Det landade i att ett antal marknadsaktörer samt vi själva såg ett behov av ett nordiskt ratingbolag. Av flera skäl dels för att hantera följden av att banker och investmentbolag inte längre får göra interna ratings. Det har också under lång tid varit tal om att man gärna ser att det ska finnas en nordisk aktör som har en bättre förståelse för Norden och nordiska affärer, strukturer, lagar och regler, säger Christoffer Andersson, vd för Nordic Trustee i Sverige.

Annons

Annons


Han uppger att arbetet sedan projektet startade har bestått i att träffa flertalet av de relevanta aktörerna i Norden för att ställa frågan om de vill vara med och bidra till projektet. Nu när projektet har etablerats har ett 20-tal aktörer anslutit sig och tillsammans gått in med 50 miljoner norska kronor i bolaget för att finansiera utvecklingen av verksamheten. Enligt ägarstrukturen äger ingen mer än 5 procent av bolaget. Ägarna är bland annat flera nordiska banker, institutionella investerare samt även Nordic Trustee. Ägarbilden kommer att bli publik inom kort, efter att formalian kring tilldelningen av aktierna är klar.

–  Vi, liksom de övriga 20-talet aktieägare, vill vara med och bidra till en långsiktig utveckling av den nordiska värdepappersmarknaden. Vi är i vår verksamhet inte själva beroende av rating och kommer inte själva att vara kund i något avseende till det nya bolaget. Initiativet till detta kommer ursprungligen från ett antal nordiska marknadsaktörer och vi har setts som en naturlig aktör att hjälpa till med att koordinera projektet kring detta, säger Christoffer Andersson.

Nästa steg i projektet är att hålla stämma i bolaget och utse en styrelse. De nya ägarna ska utse en styrelse som oberoende ska driva bolaget framåt och lägga strategier, tid och kraft för att förbereda ansökan till ESMA.

– Vi har varit i kontakt med ESMA under resans gång som ställer sig generellt positivt till att det kommer fler regionala ratingbolag. Det är något de välkomnar, säger Christoffer Andersson.

Nordic Credit Ratings verksamhet ska ha sin bas i Olso samt i Stockholm.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons