Nästa vecka flyttar Nordea huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.
Morgonsvepet

"Nordeas vd sitter löst"

Nordeas vd sitter löst, miljardförlust för Norwegian och rekordår för Volvo Cars - det är några av rubrikerna denna torsdagsmorgon.

Uppdaterad 2019-07-19
Publicerad 2019-02-07

Uppgifter: Nordeas vd sitter löst
Bank: Flera av Nordeas storägare ifrågasätter nu om Nordeas vd Casper von Koskull är rätt person att vända resultatutvecklingen efter senaste kvartalet som visade svaga intäkter, enligt DI. Om Nordea inte visar på en klar förbättring redan i år uppges han sitta löst.

TF Bank redovisar ett starkt sista kvartal
Bank TF Bank avslutar 2018 med ett starkt sista kvartal för båda segmenten. Det justerade rörelseresultatet på 65 miljoner kronor är 29 procent högre än samma period 2017. "Stigande ränteintäkter från en växande låneportfölj är den främsta drivkraften bakom vinstökningen”, skriver vd Mattias Carlsson. Låneportföljen ökade med 252 miljoner kronor under det fjärde kvartalet och för helåret summeras tillväxten till 41 procent. "Vår ambition för 2019 är fortsatt tillväxt inom noggrant utvalda segment och marknader.”, säger Mattias Carlsson. För helåret ökade det justerade rörelseresultatet med 19 procent till 176 miljoner kronor. Rörelseintäkterna ökade med 22,7 procent till 627,6 miljoner kronor och låneportföljen ökade med 41 procent till 4 449 miljoner kronor. styrelsen ökar utdelning till 2,30 kronor per aktie från fjolårets 2,25 kronor per aktie.

Miljardförlust för Norwegian
Börs Krisande norska lågprisflygbolaget Norwegian redovisar en miljardförlust i det fjärde kvartalet 2018, enligt delårsrapporten som släpptes på torsdagsmorgonen.

Driftproblem, höga bränslepriser och tuff konkurrens tyngde resultatet, enligt rapporten.

"När vi går in i 2019 påbörjar vi en period med långsammare tillväxt och färre investeringar, medan vi hela tiden letar nya och smartare sätt att förbättra vår effektivitet och andra nya produkter och tjänster för att locka nya kunder", kommenterar vd Bjorn Kjos.

 

Rekordår för Volvo Cars
Fordon Volvo Cars rörelseresultat för fjärde kvartalet landade på 4.5 miljarder kronor, plus 25 procent jämfört med motsvarande period 2017.
Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 73,0 miljarder kronor och försäljningen steg med drygt 7 procent till totalt 169 700 bilar, jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Fiskars delar ut innehavet i Wärtsilä
Börs Styrelsen för Fiskars Oyj Abp föreslår en utdelning av Fiskars aktier i Wärtsilä Oyj Abp som en extra dividend till Fiskars aktieägare. Fiskars innehar totalt 32 645 343 aktier i Wärtsilä vilket motsvarar cirka 5,52 procent av alla aktier och röster i Wärtsilä som är noterad på Nasdaq Helsinki Oy. Marknadsvärdet på aktierna är i dagsläget cirka 473,4 miljoner euro. Därutöver föreslår styrelsen en kontantdividend om totalt högst 0,54 euro per aktie utbetalas till aktieägare. Bolagsstämman planeras till den 13 mars 2019.

”Fiskars har varit en långvarig ägare i Wärtsilä, men innehavet är inte en del av Fiskars affärsverksamhet. Under årens lopp har vi minskat på vårt innehav i Wärtsilä i flera faser och använt intäkterna till både extra dividender samt förvärv” sade Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen.

Bolagets utdelningsbara medel enligt moderbolagets balansräkning vid årsskiftet uppgår till cirka 895 miljoner euro. Om kontantdividenderna och extra dividenden i form av Wärtsiläaktier utdelas enligt förslaget minskar bolagets utdelningsbara egna kapital med cirka 482 miljoner euro.

Rikshem ökar hyresintäkterna
Fastigheter
 dag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2018. Resultatet efter skatt uppgick till 2 489 miljoner kronor, att jämföra med 2 430 året innan. Hyresintäkterna har ökat med 4,8 procent till 2 792 miljoner kronor, jämfört med 2 665 miljoner kronor året innan. För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,9 procent. "Resultatet för 2018 är i nivå med föregående år. Årets totalavkastning överstiger föregående års och en starkare värdeförändring, beroende på förbättrade kassaflöden och sänkta avkastningskrav, påverkar resultatet positivt. Driftnettot ligger dock inte på den nivå som vi på sikt önskar. Som tidigare kommunicerats har Rikshem under året gjort en långsiktig satsning på aktivare förvaltning. Satsningen medför ökade kostnader men kommer på sikt att ge högre fastighetsvärden", säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

Fastighetsbeståndets värde ökade till 45 687 miljoner kronor att jämföra med 41 039 miljoner kronor året innan.

Svenska kraftnäts gd får sparken
Energi Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh får sparken. Beskedet kommer efter att Dagens Nyheter avslöjat flera oegentligheter på myndigheten. Granskningen visar bland annat hur myndigheten har brutit mot regeringsbeslut och anlitat flera höga chefer utan ordentlig säkerhetsprövning, trots att de fått tillgång till känsliga IT-system.

 

Veidekke ökar omsättningen
Fastigheter Det norska byggbolaget Veidekke redovisar ett resultat före skatt, enligt segmentsredovisningen, på 341 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet 2018 mot 381 miljoner samma kvartal 2017.

Omsättningen, också enligt segmentsredovisningen, uppgick till 10.456 miljoner norska kronor (8.745 miljoner).
Efter ett orderintag om 9,2 miljarder norska kronor i det fjärde kvartalet var orderboken 34,6 miljarder vid årsskiftet, upp från 33,8 miljarder i slutet av september.

Nedskrivningar tidigare under året medförde en helårsvinst per aktie om 4:0 norska kronor (8:8).

Styrelsen föreslår trots allt en utdelning om oförändrade 5:00 norska kronor per aktie för helåret 2018.

Platsannonser