Nordeas presschef Petter Brunnberg
Bank

Nordea: "Vi vill ha förutsägbara spelregler"

Nordea är mitt uppe i att besluta om de ska flytta och i så fall var. "Vi vill kunna operera som en bank med samma och förutsägbara spelregler som våra internationella konkurrenter" säger Nordeas presschef Petter Brunnberg till Realtid.

Publicerad 2017-04-05

När fattar ni beslut om huruvida ni kommer att flytta?

– Vad vi har sagt är att vi ska göra vår hemläxa, och titta igenom vilket alternativ som är det bästa för våra kunder, ägare och samhället i stort.

Vilket av våra grannländer är mest attraktivt att placera huvudkontoret i?

– Det är just den typen av frågor vi tittar på. Vi är en nordisk bank som betjänar kunder i världens 10:e största ekonomi, våra hemmamarknader är fyra öppna ekonomier som är en del av den europeiska gemenskapen. Vi vill kunna operera som en bank med samma och förutsägbara spelregler som våra internationella konkurrenter.

 Är tanken att det endast är det juridiska sätet som flyttas eller ska i så fall hela staben flyttas?

– Detta blir en spekulation, men att genomföra en administrativ flytt av bolagets säte är inte komplext på samma sätt som när vi genomförde vår legala struktur med filialer i Finland, Danmark och Norge. Ett sådant här projekt skulle heller inte påverka medarbetarna i våra respektive landsorganisationer eller hur vi betjänar kunderna i våra hemmamarknader.

Hur ser du på finansminister Magdalena Anderssons svar om att en flytt skulle innebära mindre risk för Sverige vid en finansiell kris?

– Vår ordförande sa att det var professionellt och sakligt. Man får dock inte glömma att det nya globala systemet innebär att det är aktieägarna och långivarna som huvudsakligen bär risken för banker.

 Om ni beslutar om en flytt, när skulle den i så fall äga rum och hur lång tid beräknar ni att den tar?

– Frågan är alltför tidigt väckt och är en av de saker som vi tittar på.

Platsannonser