Nordea, Frank Vang-Jensen Foto: TT
Foto: TT
Bank

Nordea: "Vi är på god väg att nå våra finansiella mål för 2022"

Nordeas rörelseresultat under första halvåret steg till 1 338 miljoner euro från 306 miljoner euro under samma period i fjol.

Uppdaterad 2021-07-21
Publicerad 2021-07-21

Rörelseresultatet steg till 1 338 miljoner euro från 306 miljoner euro under samma period förra året.  Räntenettot ökade med 13 procent och avgifts- och provisionsnettot ökade med 30 procent. Det framgår av halvårsrapporten,

Bolånevolymerna fortsatte att öka betydligt och steg med 6 procent jämfört med samma kvartal i fjol, och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 24 procent till en rekordhöga 387 miljarder  euro.

Kostnaderna exklusive resolutionsavgifter ökade med 9 procent till följd av införlivandet av Nordea Finance Equipment, högre rörliga ersättningar kopplade till det starka resultatet samt valutaeffekter.

Kreditförluster och liknande nettoresultat utgjordes av nettoåterföringar på 51 miljoner euro eller 6 punkter under kvartalet, att jämföra med en kostnad på 85 punkter under samma kvartal i fjol. Kreditförlusterna under 2021 väntas bli betydligt lägre än 2020 års nivå.

Nordeas K/I-tal förbättrades till 49 procent från 52 procent för ett år sedan. Avkastningen på eget kapital ökade till 11,4 procent, trots den mycket höga kapitalbasen till följd av ännu ej utbetalda utdelningar samt överskottskapital. Resultatet per aktie ökade till 0,25 euro från 0,06 euro.

Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade till 18,0 procent från 15,8 procent för ett år sedan, detta inklusive avdrag för ej utbetalda utdelningar för 2019–20 och avdrag för förväntad utdelning hittills under 2021.

– Under de senaste månaderna har vi sett hur länderna i Norden successivt börjat öppna upp igen. Vi måste emellertid fortfarande vara uppmärksamma på möjliga bakslag till följd av oberäkneliga virusvarianter, säger Frank Vang-Jensen, Nordeas vd och koncernchef, i en skriftlig kommentar.

Försäljningen av sparprodukter via digitala kanaler motsvarar nu 65 procent av allt nysparande bland privatkunder. 

Bolånevolymerna steg med 6 procent jämfört med samma kvartal i fjol och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 24 procent till 387 miljarder euro. Till ökningen bidrog nettoinflöden på 1,8 miljarder euro till retailfonder och 2,0 miljarder euro till Private Banking.

Rörelseresultatet steg till 1 338 miljoner euro från 306 miljoner euro under samma period i fjol. Avkastningen på eget kapital ökade till 11,4 procent. Intäkterna ökade med 16 procent jämfört med samma kvartal i fjol, och räntenettot ökade med 13 procent, den högsta tillväxttakten på tio år. 

Nordea förbättrade sitt K/I-tal till 49 procent från 52 procent för ett år sedan.

Kreditkvaliteten var fortsatt stark under andra kvartalet.

– De realiserade kreditförlusterna var låga och vi redovisade återföringar av kreditförluster på 51 miljoner euro. Vi räknar med att kreditförlusterna för 2021 blir betydligt lägre än 2020 års nivå. Vi har emellertid behållit vår buffert enligt ledningens bedömning i stort sett oförändrad, eftersom den samlade effekten av pandemin på Nordeas kunder ännu är osäker.

Nordeas hållbarhetslänkade utlåning med 20 procent under andra kvartalet 2021. ESG-delen av portföljen uppgår nu till 3 miljarder euro. K/I-talet förbättrades till 44 procent från 50 procent, den bästa siffran hittills.

I Private Banking fick Nordea nya kunder och noterade ett rekordstort nettoinflöde på 2,0 miljarder euro under kvartalet.

Koncernens kärnprimärkapitalrelation ökade med 220 punkter jämfört med samma kvartal i fjol, till 18,0 procent.

– Vi har en buffert på 7,8 procentenheter över gällande kapitalkrav – detta inklusive avdrag för utdelningarna för 2019-2020 och förväntad utdelning hittills under 2021 – vilket gör oss till en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa.

– Styrelsen är redo att besluta om en utdelning av högst 0,72 euro per aktie, med utdelning i oktober, när de nuvarande restriktionerna har hävts. Vad gäller återköp av aktier, avser vi att påbörja programmet under fjärde kvartalet och har nu inlett ansökningsprocessen. 

– Vi är på god väg att nå våra finansiella mål för 2022, säger Frank Vang-Jensen.

 

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in