Bank

Nordea genomför bankförvärv

Nordea avviserar i dag att banken genomfört förvärvet av Gjensidige Bank.

Uppdaterad 2019-03-01
Publicerad 2019-03-01

Nordea meddelar i dag att banken har fövärvat Gjensidige Bank ASA. I samband med transaktionen ingår även ett avtal mellan Nordea och Gjensidige Forsikring om gemensam försäljning av sakförsäkringar och finansiella produkter i Norge.

Affären offentliggjordes först i juli 2018 och innefattar förvärv av samtliga aktier i Gjensidige Bank liksom ett strategiskt partnerskap med Gjensidige Forsikring.

Gjensidige meddelar å sin sida att gruppen fick 5,6 miljarder norska kronor för banken.

Förvärvet har godkänts av norska myndigheter.

Gjensidige Bank kommer fortsätta sin verksamhet som en oberoende bank under dess nuvarande namn. 

Förvärvet innebär att Nordea blir NOrges näststörsta bankaktör och banker får ytterligare 186 000 kunder med 5,2 miljarder euro i kundtillgångar.

Gjensidige Bank kommer succsessivt integreras i Nordea och Nordea tar även emot 200 anställda från Gjensidige Bank.

Platsannonser