MarknaderNyhet

Nordea: ”Detta borde göra Riksbanken nervös”

”Uppgången i juli var återigen bred enligt vår prognos med ovanliga prisökningar på såväl varor som tjänster. Riskerna lutar uppåt,” skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en marknadskommentar.
Publicerad
Uppdaterad

”Inflationen var fortsatt högre i juli än Riksbankens uppfattning enligt vår prognos, vilket understryker att banken kommer att strama åt penningpolitiken snabbt.” Det skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en marknadskommentar.

”Producentpriserna för tjänster steg nästan 8 procent på årsbasis under andra kvartalet. Borde göra Riksbanken nervös. Det gör mig åtminstone nervös. Lägg till detta den skyhöga framtiden för el,” skriver Nordeas chefsanalytiker i ett inlägg på Twitter.

I marknadskommentaren på Nordeas hemsida skriver han att den totala KPIF-inflationen minskade något i juli, till 7,9 procent från 8,5 procent å/å i juni. Nordeas prognos är att KPIF ex energi kommer in på 6,5 procent, 0,4 procentenheter högre än i juni och hela 0,7 procentenheter över Riksbankens estimat.

– Uppgången i juli var återigen bred enligt vår prognos med ovanliga prisökningar på såväl varor som tjänster. Riskerna lutar uppåt.

Annons

Torbjörn Isaksson pekar ändå på några höjdpunkter i juli:

  • Elpriserna sjönk med 10 procent m/m, vilket är en viktig anledning till att banken förväntar sig att årssiffran för det totala KPIF sjunker i juli.
  • Bränslepriserna sjönk också i juli och har fortsatt att sjunka den senaste tiden.
  • Enligt Nordeas analys fortsatte livsmedelspriserna att stiga med cirka 1,5 procent m/m. Uppgången är delvis säsongsbetonad eftersom livsmedelspriserna ofta stiger i juli.
  • Biljettpriserna för utrikesflyg fortsatte att stiga, upp cirka 35 procent m/m, vilket är mer än normalt för säsongen.

Torbjörn Isaksson konstaterar att den viktiga tjänsteinflationen ligger långt över Riksbankens prognos.

– Kärninflationen är fortfarande stark och uppgången är fortsatt bred på kort sikt. Dessutom gör den oroväckande energisituationen i Europa inflationsutsikterna suddiga. Noterbart är att terminskontrakt för elpriser under vintern har skjutit i höjden även i Sverige, vilket tyder på att toppen för den totala inflationen ligger framför oss. Vi antar lägre elpriser över vintern än vad terminskontrakten indikerar.

Annons

– En anledning är att regeringen sannolikt kommer att kompensera hushållen för de förhöjda elpriserna, skriver Torbjörn Isaksson.

– Även om utsikterna för energipriserna fortfarande är oroande, finns det tecken på att det underliggande inflationstrycket kommer att avta längre fram. Det avser bland annat att råvarupriser och transportkostnader sjunker. Konjunkturinstitutets barometer visar dessutom att det totala näringslivets inflationsförväntningar och prisplaner ser ut att nå sin topp, om än på mycket höga nivåer.

Mot den bakgrunden räknar Nordea med att Riksbanken höjer räntorna med 75 punkter i september och med 50 punkter i november, men lämnar styrräntan oförändrad på 2,00 procent under 2023.

Annons

Inflationsiffrorna för juli presenteras fredagen den 12 augusti kl. 08.00.

 

 

Annons