JuridikNyhet

Nord och Alpcot tysta när Waxy mörkar kaos

Waxy, Alpcot, NordWaxy, Alpcot, Nord
Foto från Waxys hemsida
Publicerad
Uppdaterad

Biltvättskedjan Waxy lockar investerare med snar börsnotering, men bakom kulisserna råder kaos och storägare hotar med polisanmälan. Varken säkerhetsagenten Nord eller depåinstitutet Alpcot larmar.

Annelie Östlund

Reporter

”Den nya ledningen och ägargruppen ser trots allt stor potential i affärsmodellen och Waxy’s unika marknadspositionen. Målet är att ta Moderbolaget WXY Holding AB till börsen 2022/2023.”

Det skriver Waxy till obligationsinnehavare som lånat ut 50 miljoner kronor till biltvättskedjan Waxy International AB.

Nu vill bolagets företrädare bli av med obligationsskulden och har därför kallat till ett skriftligt beslutsförfarande. Målet är att fordringshavarna ska acceptera en konvertering av obligationer i dotterbolaget Waxy International till aktier i moderbolaget WXY Holding AB.

Annons

Men när Realtid granskar Waxy närmare ser bolaget ut att vara väldigt långt ifrån en notering. Och frågan är om emittenten – Waxy International AB – ens har rätt att be obligationsinnehavarna att överväga en konvertering.

Bakom kulisserna finner Realtid också allt annat än en målmedveten ledning som strävar åt ett och samma håll. Istället tycks kaos råda.

Kontroversiell ägare doldes

Annons

Men först en kort historik. Realtid har tidigare avslöjat att en nyckelperson i Waxy – som sedermera också blev största ägare i bolaget – var Ulf Engström.

Det finns få fotografier av honom och enligt Skatteverkets uppgifter utvandrade han från Sverige till Schweiz år 2000. Enligt personer som gjort affärer med honom, syns han dock ofta i Stockholm. Själv har han sagt till Realtid att han även bor i Monaco.

Anledningen till att Ulf Engström länge höll sitt ägande i Waxy dolt med hjälp av bolag i skatteparadis, är hans koppling till 24 Mas. Skandalbolagets och Engströms aktieförsäljningar utreddes av Ekobrottsmyndigheten för cirka tio år sedan utan att åtal väcktes. Däremot förlorade omkring 1 800 sparare en dryg halv miljard kronor efter köp av aktier i bolaget.

Annons

Ulf Engström har aldrig fungerat som ett affischnamn för Waxy. Och Nord Fondkommission, som 2019 hjälpte Waxy med obligationsemissionen på 50 miljoner kronor, hävdar att man inte kände till hans roll i biltvättskedjan.

Ingen plan på återbetalning – i cash?

I oktober 2021 hände två saker. Nord Fondkommission förlorade Finansinspektionens tillstånd och en ny ägargrupp köpte Ulf Engströms 40-procentiga innehav i Waxys moderbolag.

Nord Fondkommission sålde sina depåkunder, och obligationsinnehavarna och deras Waxy-obligationer hamnade hos köparen Alpcot. Parallellt förklarade de nya storägarna i Waxy att man skulle ”utveckla Waxy Carwash till att bli den ledande kedjan inom bilvård”.

”Vi lägger nu i en högre växel för att accelerera utrullningen av nya anläggningar. Med en bredare kompetens i styrelse och ledningsgrupp kommer bolaget kunna driva en strukturerad och tillväxtfokuserad verksamhet, med stora ambitioner”, skrev Johan Josephson, initiativtagare till förvärvet och talesperson för konsortiet, i en kommentar.

Den 23 januari inföll återbetalningsdagen och i början på februari gick kallelsen till skriftligt beslutsförfarande ut.

Förnekar inblandning

Aktören som mejlat ut Waxys vädjan till obligationsinnehavarna är säkerhetsagenten Nord Förvaltning och Emissioner AB – systerbolag till Nord Fondkommission som alltså blev av med tillstånden från Finansinspektionen i höstas.

I myndighetens beslut kritiseras Nord för just sådant som att sälja riskfyllda företagsobligationer till icke-professionella kunder. Trots detta är det ett bolag i Nord-sfären som nu har direktkontakt med de gamla kunderna. 

”Emittenten har skickat begäran att bifogat Beslutsförfarande skickas ut till samtliga Fordringshavare till Euroclear förra veckan. Alpcot AB har bett Säkerhetsagenten att vidarebefordra Kallelse till kunder med innehav hos Alpcot AB”, skriver Nord-bolaget.

Men att Alpcot skulle ha gett säkerhetsagenten Nord i uppgift att vidarebefordra kallelsen, förnekar Alpcots vd Björn Bringes.

”Agenten bad oss skicka ut ett brev, vi sa nej och då har de uppenbarligen skickat ut de själva. Vi har absolut inte bett någon att skicka ut något!”

Realtid har konfronterat Nord-bolagets styrelseordförande Peter Uvelid med uppgifterna från Alpcot. Uvelid har dock valt att inte återkomma.

Avhopp från styrelsen

Det finns anledning för Alpcot att vilja distansera sig från den kallelse som skickats ut till obligationsinnehavarna, tillika Alpcots depåkunder. Det kan nämligen ifrågasättas om informationen till investerarna är rättvisande.

Förutom de påstådda planerna på en börsnotering inom snar framtid, nämns att moderbolaget WXY Holding och emittenten Waxy International fick nya styrelser i samband med en extra bolagsstämman den 8 november 2021.

Vad som inte framgår är att ägaren och emittentens nye ordförande Johan Josephson hoppade av styrelsen i Waxy International redan i december, enligt Bolagsverkets uppgifter. Samtidigt hoppade ännu en styrelseledamot av – liksom revisorn.

Avhoppen den 16 december innebar att Waxy International plötsligt saknade behörig styrelse samt revisor.

En affärsjurist som Realtid talat med säger att det därmed kan ifrågasättas om bolaget över huvud taget kan kalla fordringshavarna till ett skriftligt beslutsförfarande för att rösta om en konvertering.

– Det måste ju styrelsen i emittenten ta beslut om. Och om styrelsen inte är behörig kan den inte agera.

Samtidigt har det kommit in en rad ändringar till Bolagsverket avseende vilka som ska sitta i styrelse och ledning, samt vilka som inte ska det.

Cirkus i styrelsen

Den 2 februari, i onsdags förra veckan, fick Bolagsverket information om att Ion Papadopolus ska bli ny styrelseordförande i emittenten Waxy International och vd Arne Olafsson samt Mikael Wiehager ska bli nya ledamöter. Bolaget ska också få en ny revisor.

Sittande ledamöterna Staffan Lundell och Per Skott ska samtidigt avgå.

Dessa beslut togs i samband med en extra bolagsstämma den 26 januari vid vilken Arne Olafsson – vd i både moder- och dotterbolaget – ska ha företrätt moderbolagets aktier.

Bara två dagar senare, den 4 februari, kom det in ett nytt ärende till Bolagsverket. Även denna gång ska det ha hållits en extrastämma. Men denna gång ska ägarkonsortiets talesman Johan Josephson ha röstat för moderbolagets aktier.

Nu meddelades att de personer som avpolletterades vid den tidigare extrastämman – Staffan Lundell och Per Skott – ska väljas in i styrelsen igen. Det informerades också om att Per Skott blir ny vd och därmed ersätter avgående vd Arne Olafsson.

Samma dag, men på kvällen, skickade dock Per Skott in en anmälan om eget utträde ut styrelsen.

Polisanmälan

Storägaren Johan Josephson har därefter skickat in en protest till Bolagsverket avseende en extra bolagsstämma som ska ha hållits i moderbolaget WXY Holding den 26 januari.

På den bolagsstämman ska det ha beslutats att Staffan Lundell och Per Skott ska avgå från styrelsen samtidigt som Arne Olafsson och Ion Papadopolus ska tillträda. 

Johan Josephson, som inte deltog vid stämman enligt protokollet, skriver till Bolagsverket: ”Detta är ett falsarium och en bolagsstämma som aldrig ägt rum i laga ordning och kommer därmed att polisanmälas.”

Det tycks alltså som att det råder delade meningar om vem som egentligen sitter i styrelsen – och vem som ska inneha vd-rollen.

Realtid har förgäves sökt Johan Josephson och Arne Olafsson för en kommentar. 

Obetalt brygglån

Att kaos råder bakom kulisserna är ingenting som kommunicerats till investerarna.

Vad som inte heller framgår av bolagets information är att Waxy International har underlåtit att betala tillbaka ett brygglån som Nord Fondkommissions anknutna ombud, numera konkursade CV & Partners, sålt in till investerare.

Detta framgår samtidigt av tredskodomar från Södertörns tingsrätt. Enligt stämningsansökningar – som Waxy inte svarat på – förföll brygglånet till betalning för ett drygt år sedan. Som säkerhet har långivarna fått en moderbolagsgaranti.

Waxy International har också stämts på 44 700 euro av ett bolag som sålt biltvättssystemprodukter till biltvättskedjan. Enligt stämningsansökan har Waxy inte erlagt full betalning vilket ska betyda att det säljande bolaget – enligt avtal – fortfarande äger utrustningen.

Avsäger sig allt ansvar

Frågan är vem som är ansvarig för att obligationsinnehavarna – som nu erbjuds att bli aktieägare i Waxy – ska få en rättvisande bild av bolaget inför beslutet.

Nord Förvaltning och Emissioner AB, som mejlat ut informationen, avsäger sig med emfas allt ansvar:

”Säkerhetsagenten avsäger sig uttryckligen allt ansvar avseende innehållet i denna Kallelse, eller dess följder, om Förslaget skulle antas”, meddelar bolaget.

Alpcot, som Nord-bolaget hänvisar till i mejlet och som även har obligationsinnehavarna som depåkunder, slår också ifrån sig.

”Vi har inte skickat ut någon information och inte heller bett någon att skicka ut information. Vi är depåinstitut. Om agenten på eget bevåg skickar ut information är det ingenting som Alpcot sanktionerar”, skriver vd Björn Bringes i ett sms till Realtid.

Men kommer ni att gå ut till era depåkunder och ta avstånd från detta?
”Kunderna får prata m sin rådgivare”, meddelar Bringes.

Det betyder att Waxy kan ge sin version av verkligheten till investerarna med assistans av säkerhetsagenten Nord, som i sin tur ser till att meddelandet till obligationsinnehavarna får en ”kvalitetsstämpel” genom att hänvisa till börsnoterade Alpcot.

Annons