MarknaderNyhet

”Nedkylningen öppnar intressanta möjligheter för långsiktiga investerare”

Gustav Sällberg, Prior NilssonGustav Sällberg, Prior Nilsson
Publicerad
Uppdaterad

För första gången sedan 2011 kommer nordiska fastighetsaktier med största sannolikhet att hamna på negativt territorium 2022, och ligga på minus 43 procent YTD.

Realtid.se

Jämfört med för ett år sedan när sektorn värderades till en massiv premie på 73 procent i snitt syns nu en rabatt på 17 procent, och de börsnoterade bolagen har blivit nettosäljare på marknaden, enligt den nya rapporten Pangea Listed Overview.

–Marknadsnedkylningen kommer att öppna intressanta möjligheter för långsiktiga investerare med starka balansräkningar. Trots osäkra tider fortsätter Norden att vara en attraktiv investeringsmarknad med starka långsiktiga fundamenta, säger Mikael Söderlundh, chef för Research och partner på Pangea Property Partners, i en skriftlig kommentar.

I princip alla fastighetssektorer påverkas negativt och värderas till rabatt, förutom logistik.

Annons

Den nordiska aktiemarknaden har under året haft en avkastning på minus 16 procent exklusive utdelning med fastighetssektorn som ett tydligt ankare med en negativ avkastning på minus 43 procent. Nedgången är delvis driven av högre skuldkostnader och finansieringsrestriktioner, särskilt kopplade till obligationsmarknaden. Dessutom finns en osäker prisbild, enligt Pangea.

De nordiska fastighetsaktierna värderas till 17 procents rabatt mot NAV på nuvarande marknad, men rabatten ökar till 35 procent exklusive Sagax.

Landsmässigt varierar värderingen från 50 procent rabatt i Norge till 12 procent rabatt i Sverige. Fastighetsaktierna i Danmark och Finland värderas till 14 respektive 38 procents rabatt. Som en konsekvens har de börsnoterade bolagen i Norden blivit nettosäljare på den nuvarande marknaden, från att vara stora nettoköpare förra året.

Annons

Det finns för närvarande 48 fastighetsbolag noterade på den nordiska huvudlistan, värderade till 17 procents rabatt, och ytterligare 32 fastighetsbolag noterade på alternativlistorna, värderade till 21 procents rabatt. Det totala börsvärdet uppgår till 62 miljarder euro med Sverige som den största marknaden som står för 80 procent av regionens börsvärde, jämfört med förra årets siffror på 109 miljarder euro och 87 procent. Endast två fastighetsbolag har gått på börs under 2022, Emilshus och Svensk Logistikfastighet, jämfört med tio bolag 2021, enligt rapporten.

Annons