Fastigheter

Något sämre resultat för Akelius

Akelius Residential rapporterar ett resultat om drygt 7 miljarder kronor, vilket är något sämre än samma period i fjol. Fastighetsförvärven under perioden var betydligt högre än under fjolåret.

Uppdaterad 2017-10-23
Publicerad 2017-10-23

I dag presenterar Akelius tredje kvartalsrapporten samt niomånadersrapporten för 2017. Där framgår det att hyresintäkterna för jämförbara fastigheter ökade med 124 miljoner kronor jämfört med 92 miljoner kronor samma period i fjol, vilket motsvarade 5,1 procent jämfört med 4,2 procent samma period i fjol. Hyresintäkterna uppgick till drygt 3 miljarder kronor, vilket var en minskning med 1,4 procent jämfört med samma period 2016. Minskade hyresintäkter beror på försäljning av fastigheter, enligt rapporten.

Fastighetskostnaderna var cirka 1,259 miljarder kronor jämfört med 1,323 miljarder kronor samma period i fjol. Driftöverskottet för jämförbara fastigheter ökade med 9 procent. Överskottsgraden uppgick till 58,7 procent jämfört med 57,3 procent samma period i fjol. Justerad överskottsgrad uppgick till 68,2 procent.

Resultat före skatt uppgick till 7,197 miljarder kronor, vilket var något sämre än fjolårets 8,091 miljarder kronor.

Kassa och likviditet i form av tillgängliga kreditavtal och likvida tillgångar uppgick till 6,222 miljarder kronor.

Verkligt värde på fastighetsbeståndet uppgick till 97,116 miljarder kronor. Det genomsnittliga direktavkastningskravet var 3,64 procent, 0,18 procentenheter lägre än nivån vid årets ingång, framgår det av rapporten.

Efter tio kvartal med sjunkande avkastningskrav, bedömer vi att avkastningskraven var oförändrade under detta kvartal. Värdeförändring blev 1,4 procent, eller 1,3 miljarder, säger vd Pål Ahlsén.

Under perioden uppgick köpen till 9,554 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol då köpen uppgick till 3,849 miljarder kronor.

Investeringar i fastigheter uppgick till 1,883 miljarder kronor jämfört med 2,030 miljarder kronor i fjol.

Fastigheter såldes i Sverige för 6,661 miljarder kronor och i Tyskland med 378 miljoner kronor. Totalt såldes fastigheter för 7,039 miljarder kronor jämfört med 8,715 miljarder kronor i fjol.

Platsannonser