Motlut för Ilija Batljan Invest

Taggar i artikeln

Ilija Batljan Invest SBB
Ilija Batljan, SBB:s vd. Foto: TTIlija Batljan, SBB:s vd. Foto: TT
Ilija Batljan. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Ilija Batljan Invest, som är SBB-chefen Ilija Batljans egna investmentbolag, redovisar minskande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året före.

Finwire/Realtid.se

Hyresintäkterna uppgick till 5 miljoner kronor (3,5), en ökning med 42,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 3,3 miljoner kronor (2,1), en ökning med 57,1 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till minus 42,1 miljoner kronor (78,8).

Annons

Resultatet före skatt var minus 388,9 miljoner kronor (1 216). Resultatet efter skatt blev minus 361,2 miljoner kronor (1 197). Resultatet tyngs av effekter från andelar i intressebolag om minus 237,3 miljoner kronor (716,9).

Ilija Batljan Invest har långfristiga skulder om 1,7 miljarder kronor (1,5), varav 1,3 miljarder utgörs av obligationer (1,2).

I förra veckan presenterade Ilija Batljans fastighetsbolag SBB sitt bokslut, där framgick bland annat att  bolaget förelår en höjd utdelning och de 260 000 ägarna ska kunna välja om de vill ha kontanter eller nya aktier.

Annons

Något som fick Realtids Per Lindvall att reagera:

–Signalvärdet av höjd utdelning är ju inte så högt då SBB även har en belånad storägare, Ilija Batljan med bolag, som är beroende av detta kassaflöde. Att aktieägarna får möjlighet att ta utdelningen i form av nyemitterade B-aktier, är ju en signal om att slopad utdelning nog hade varit det bästa alternativet, sa Per Lindvall då.

Ilija Batljan Invest, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter53,542,9%
Driftnetto3,32,157,1%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-42,178,8
Resultat före skatt-388,91 216
Nettoresultat-361,21 197

Annons