FinansNyhet

Mörner: Regelskärpningarna ger oss möjligheter

Johan Mörner, vd Erik Penser Bank.
Publicerad

"Det bästa sättet att växa är att göra det man är bra på och göra det ännu mer”, säger Erik Penser Banks vd Johan Mörner i en intervju om Erik Penser Bank och dess resa efter finanskrisen men också om utmaningarna som bankerna står inför i dag.

Sara Johansson

För snart två år sedan flyttade Erik Penser Bank från de anrika lokalerna på Biblioteksgatan 9 och 11 där man suttit under 20 år. Ett stort steg i utvecklingen av bolaget. Flyttlasset gick till en lugnare del av Stockholms innerstad, till modernare lokaler där de anställda får sitta på ett och samma plan istället för fyra​ olika våningar. Trots flytten känner besökarna igen miljön i banken, då ägaren Erik Penser själv lagt stor tid och möda att delta i inredningen. Sedelsamlingarna och filmstjärne​porträtten har naturligtvis fått följa med. Den eleganta äldre stilen möter den yngre moderna.

Bankens vd Johan Mörner möter vid entréns vardagsrum där även den välkända stegrande björnen möter besökarna. Han förklarar att flytten till de nya lokalerna ägde rum framförallt för att medarbetarna skulle få det bättre med stora gemensamma interna ytor, bland annat i det så kallade torget som utgör en central plats där fika står framdukat på en bänk mitt i rummet och en större fotölj-grupp ger en hemmastadd plats. 

För drygt tre år sedan tog Johan Mörner över vd-rollen i banken efter Joachim Spetz som redan inlett omorganisationen av bolaget. Johan Mörner har varit i finansbranschen under 30 år både i stora banker i Sverige såsom Swedbank som chef över Private Banking, på Carnegie Investment Bank i samma roll och på Nordea som aktiechef men också utomlands på HSBC som managing director för Investmentbanken ​i Norden och på mindre firmor.

Annons

– Jag gillar det här lite mindre formatet. Det är klart när jag fick den här frågan för snart fyra år sedan så var det väldigt svårt att inte ta det uppdraget. Dels har jag alltid haft väldigt stor respekt för Erik. Jag kände inte Erik alls innan jag tog det här jobbet utan träffade honom första gången i rekryteringsprocessen och fick väldigt snabbt ett stort förtroende för honom, säger Johan Mörner.

Han berättar även att han känner ordföranden i banken, Claes-Henrik Julander, sedan långt tillbaka. Bland annat arbetade de tillsammans på Swedbank för drygt 20 år sedan. Johan Mörner känner även grundarna till Pan Capital sedan länge.

– Jag har stort förtroende för Clarre, som han kallas för. Det var detta som avgjorde men också möjligheten att få vara med och utveckla en sådan här fin bank. Man måste komma i håg att Erik Penser Fondkommission som blev bank 2008 är en av få firmor i den här storleken som finns kvar sedan 90-talet.

Annons

– Banken​ har kämpat på och utvecklats och klarat sig genom olika jobbiga perioder. Vi har ett väldigt fint, väletablerat varumärke i den nisch som vi är verksamma. Banken ​är storleksmässigt väldigt hanterbar. I dag är vi 100 personer och vi var något färre när jag tog över. Sedan har vi en väldigt intressant affärsmix, säger Johan Mörner.

Erik Penser Bank har både verksamhet mot privatpersoner med​ "​fondkommissionärsverksamheten"​ med analys, mäkleri, rådgivning och den väletablerade corporate finance-verksamheten.

När Johan Mörner tog över rodret på skutan var det i kölvattnet från finanskrisen. Det hade varit skakigt ett längre tag, med flera uppsägningar och minusresultat. Dåvarande vd Joachim Spetz hade påbörjat en omorganisation av verksamheten för att försöka bryta den negativa spiralen.

Annons

– Det var inget problemföretag när jag kom in. Min företrädare Joachim Spetz hade, på ett bra sätt, dragit ned på kostnaderna kraftfullt. När jag kom var inte bolaget alls i det dåliga skick som det hade varit några år innan. Det var ett stabilt bolag år 2013 då banken tjänade ganska bra med pengar. 

Några år innan Johan Mörner tackade ja till vd-uppdraget satt han hos konkurrenten Carnegie Private Banking.

– Jag satt på en konkurrerande verksamhet när Erik Penser Bank expanderade stort i slutet av finanskrisen och några år därefter. Det är klart att när jag satt som ansvarig på Carnegie Private Banking så undrade jag vad​ Penser höll på med. Vi såg ju den verklighet vi hade och vi gick inte åt det hållet utan vi försökte konsolidera verksamheten. Sedan tycker jag att det är ytterligare ett bevis på Eriks starka engagemang i detta företag med tanke på att han stöttade banken​ väldigt kraftfullt under dessa jobbiga år.

Johan Mörner berättar att han såg att bolaget hade en stor potential när han blev tillfrågad att bli vd. Han tyckte att bolaget hade en plattform som var intressant att utveckla, vilket han nu varit del i att göra.

– Vi har utvecklat företaget ganska mycket under dessa tre år.

Vad skulle du säga är den största förändringen som skett sedan du tillträdde?

– Det som vi, man måste vara medveten om att detta inte är ett enmansjobb utan ett teamarbete, såg var att banken hade vid det tillfället ett alldeles för stort beroende av transaktionsintäkter, framförallt kapitalmarknadsintäkter som courtage. När man har det så är det väldigt svårbedömt att se vad som kommer att ske nästa månad och månaden efter detta eftersom man sitter i knät på marknaden. Det är då väldigt svårt att ta långsiktiga, strategiska beslut. Vi bestämde oss då för att satsa på skalbara verksamheter där man också genererar återkommande intäkter. Detta är ingen rocket-science, detta gör alla banker. Det vi såg är att det finns jättepotential i det att vi har banktillstånd. Det är fantastiskt att ha det. Det är väldigt mycket ansvar och krav att ha det,​ men sköter man det på rätt sätt så finns det en ​otrolig potential. När vi tittade på våra kunder så såg vi att det fanns massor av möjligheter, på privatsidan men framförallt inom företagssegmentet, att bedriva klassisk bankverksamhet, corporate banking.

Johan Mörner berättar att banken började arbeta mer intensivt med kredit mot kunderna, kapitalanskaffning och att arbeta med skuldsidan hos kunderna.

– Vi sade samtidigt att vi inte skulle ändra på karaktären på de kunder som vi ska jobba med utan det är primärt samma kunder vi jobbar med, samma nisch. Det är mindre listade bolag, oftast kontrollerade av ​privatpersoner eller grupper av privatpersoner. Det är människor av kött och blod, vilket gör att man kan ha en relation till bolaget på ett annat sätt än om det skulle vara en stor pensionsförvaltare eller en aktiefond som kontrollerar bolaget. 

Han poängterar även att det har ”exploderat” med bolag på småbolagslistorna de senaste åren, både i form av nya bolag och bolag som har växt och går vidare till börsen. Erik Penser Bank fanns redan i nischen ​innan denna explosion av småbolag. Johan Mörner är tydlig med att säga att banken inte kommer att byta nisch, men har breddat och kommer att bredda affärerna ännu mer mot dessa kunder. Banken frågar kunderna vilka behov som finns, vad dessa behöver hjälp med.

– Många gånger är det så att dessa kunder inte har jätteetablerad kontakter med storbankerna. De är kanske för små och rätt tidiga i sin utveckling, vilket gör att de inte passar in i scoringmodellerna​. Det behöver inte betyda att man tar större risk än vad storbankerna gör utan vi känner dessa kunder väldigt väl och har gjort affärer med dem länge,​ både med privatpersonerna​ och företagen​. Ur detta perspektiv är den största skillnaden att vi har breddat erbjudandet gentemot kunderna.

Johan Mörner berättar även att Erik Penser Bank förändrade kapitalförvaltningserbjudandet i slutet av 2014 och i början av 2015.

Erik Penser Bank har även numera två fonder, utan att vara ett fondbolag, för att möta kundbehoven.

– Vi har skapat en betydligt bättre stabilitet i banken och breddat affären och har många fler intäktsflöden än vad vi hade tidigare. O​m man tittar på andelen återkommande intäkter i förhållande till kostnader så ligger det i dag ​på 70 procent. Det gör att vi får större stabilitet, vilket gör att vi kan vara mycket mer långsiktiga i våra beslut och vi har en möjlighet att verkligen försöka bygga det erbjudande​ våra kunder vill ha​.

Vad var din största utmaning när du tillträdde?

– ​F​ramförallt så är det så att ​om man har jobbat i en affärs​modell väldigt länge och framgångsrikt så är det svårt att ändra mindset ibland. Sedan har de förändrade regelverken och​ skärpningarna påverkat oss, liksom många andra, hur man gör affärer i dag. I många fall ger dessa väldigt mycket möjligheter, även om många säger att det bara är nackdelar. Det är klart att arbetsbördan ökar och vi måste lägga massor av resurser på detta,​ men när man väl kommer ur det på ett bra sätt så finns det många möjligheter också.

Som vadå?

– Som till exempel rådgivning till privatpersoner blir mycket mer komplext i den här nya regulatoriska omgivningen. Vi i branschen har oss själva att skylla till viss del. Det är klart att det stor del var vilda västern, inte så mycket i Sverige men när man tittar runt i världen. Branschen hade många tillfällen att självreglera men gjorde inte detta och då förstår jag om man hade en finanskris som kostar så enormt mycket att politiker och andra känner att nu måste vi reglera. Det är klart att det blir väldigt mycket på en gång, vilket kan bli en utmaning. Det gör ju också att man måste fundera på nya sätt att göra affärer. Att hela tiden skapa ett mervärde som är i linje med kundernas behov men också med regelverket. Det har också varit en utmaning.

Johan Mörner poängterar även att fördelen med att vara liten är att Erik Penser Bank har ett begränsat antal kunder, vilket är en skillnad mot storbankerna som har miljoner kunder som ska anpassa sig till regelverken. Nackdelen är att Erik Penser Bank följer samma regelverk som de stora bankerna, vilket gör att kostnaderna blir förhållandevis stora.

– Men vi gör bedömningen att detta är bra för oss och för marknaden och att det här kommer att bli bra på sikt.

Han hänvisar till att "det stora testet" kommer när lagstiftningarna kring Mifid 2 och Mifir träder i kraft i januari 2018.

– Vi vet vad vi ska göra men vi vet inte vad effekten blir på kundernas beteenden och affärsvolymer och hur marknaden anpassar sig till detta. Jag känner inte på något sätt att det skulle vara någon panik eller att vi inte skulle klara av detta.

Finns det något ytterligare segment som Erik Penser Bank är intresserade av att utveckla sig inom?

– Vi utvecklar oss hela tiden och tittar på alla möjligheter. Det kommer mycket från kundbehovet. det är de som sitter där ute och jobbar i sin verklighet och ser konjunkturen komma och gå. Behoven uppstår när kunderna kommer med förslag. Vi får anpassa oss. Vi får anpassa oss efter var marknaden går och framförallt var våra kunder går. Vi håller på med många intressanta och roliga affärer. Utan att säga för mycket så gör vi mycket nya saker. Tittar man på kreditsidan som har växt ordentligt så är det hela tiden en ambition att sprida riskerna och inte hamna i en fälla där man håller på med en typ av kredit och en typ av kunder. Vi har en ganska ambitiös tillväxt.

– Vi planerar inga förvärv utan växer framförallt organiskt och det kommer vi att fortsätta med. Men dyker det upp något så tittar vi på det men då ska det vara väldigt nära vår verksamhet och väldigt tydligt att det passar in i vår strategi som vi kommer att fortsätta att jobba efter​ och vi kommer att jobba i det här segmentet.

– Det bästa sättet att växa är att göra det man är bra på och göra det ännu mer.

Johan Mörner går in på utvecklingen inom fintech som han tycker är ”fantastiskt spännande” med alla nya bolag som bildas inom sektorn.

– Det är klart att vi hela tiden måste hålla oss jour och lite grand i framkant i den här utvecklingen. Men igen är det en otrolig fördel när man är en sådan här bank att vi kan vara pragmatiska i den här nischen. Vi känner de kunder som finns här och som är intresserade att jobba tillsammans med oss.

– Det är otroligt duktiga och aktiva entreprenörer där det händer grejer hela tiden som vi måste hänga med i.

Strax innan Johan Mörner blev vd hade banken förlorat en del anställda. Banken hade 85 anställda när Johan Mörner tillträdde för snart tre år sedan. I dag finns det runt 100 anställda.

– Tittar man på de som arbetar här är det väldigt många nya som har kommit under de här tre åren. Det är inte medvetet att vi vill byta folk utan det handlar om ersättningsrekryteringar men också att vi behövde ny kompetens vid utveckling av affären och vi behövde bredda oss när det gällde ålder och fler kvinnor. Det är fortfarande alldeles för stor andel män jämfört med kvinnor men vi jobbar på det.

Även om det låter som om det är stor ruljans i finansbranschen så menar Johan Mörner att det inte alls är på samma sätt som när han började arbeta i finansbranschen.

– Då utvecklades branschen och det kom till massor av nya företag. Nu har det satt sig lite och varit i konsoloderingsfasen rätt länge. Om man tittar på alla mindre firmor som fanns då i mitten av 90-talet när den här banken startades så fanns det massor av firmor. Nu står vi i vårt segment som bank ganska ensamma. De som finns i övrigt är antingen mycket större och eller de som är mindre är inte banker.

I början av september blev det känt att Erik Penser Bank rekryterar tolv nya anställda under september där bland annat Nordeas tidigare superstrateg Jonas Thulin är en av dem. Efter denna rekryteringsvåg ska banken ta det något lugnare i rekryteringen enligt Johan Mörner.

– Det blir lite lugnare nu. Men det är samma sak där vi är väldigt pragmatiska i att utveckla vår affär hela tiden. Träffar vi på nya duktiga medarbetare som vill komma hit så är vi pigga på det. Men det är klart att vi hela tiden måste jobba med kostnadskontroll. Vi kan ju inte hela tiden dra iväg för mycket, det har vi testat tidigare på den här firman och det fungerar inte, utan vi säger så här; vi måste hela tiden växa med lönsamhet.

Han uppger att detta är det positiva med de nya verksamhetsområdena exempelvis kapitalförvaltning och bankverksamhet, vilka är skalbara affärer vilket innebär att intäkterna växer mycket mer än kostnaderna. Sedan 2014 har intäkterna i Erik Penser Bank ökat kraftfullt. I senaste delårsrapporten framgick det att rörelseintäkterna hade ökat 34 procent jämfört med samma period året innan och de återkommande intäkterna ökade med 46 procent jämfört med samma period året innan. Rörelsekostnaderna ökade, men inte i samma takt utan med 5 procent jämfört med samma period året innan.

– Den relationen måste vi hela tiden hålla så att vi samtidigt är kostnadsmedvetna. Men det är klart, om vi kan bli fler och samtidigt öka våra intäkter och göra bättre jobb för våra kunder så gör vi det. Men vi jobbar först med att finna intäkterna innan vi ökar kostnaderna.

Vilket är det största orosmolnet på marknaden nu?

– Det finns alltid massor av orosmoln i marknaden, särskilt i den delen vi är i, kapitalmarknaden. ​D​els måste vi  kolla börsen. Vi har haft en börsuppgång i snart sju år, inte helt obruten, men nästan. Vi tycker att man ska ha en försiktig approch mot börsen. Det är inte så att vi tror på en börskrasch men vi ser att det börjar bli lite stretchat på vissa håll. 

– Vi är också ett väldigt svenskt företag och våra kunder är svenskar så vi är beroende​ av den svenska ekonomin och konjunkturen. Vi har haft en fantastisk konjunktur i Sverige under en väldigt lång tid, under tio år. Man kan ju fundera om det är hållbart i längden. Vi ser inte att det kommer att krascha men vi ser att man bör vara försiktig där och det måste vi ta hänsyn till.

Han blickar tillbaka till när finanskrisen kom och berättar att det kom oväntat och att det sannolikt kommer komma oväntat nästa gång också.

– Det är såklart svårt att skydda sig emot. Där har vi en förhållandevis försiktig riskprofil. Bredda affären och försöka ha så många typer intäktsflöden och olika risker och karaktärer hela tiden för att skydda sig mot oväntade händelser.

Vi tar även upp att det händer en del inom banksektorn bland annat Nordeas flytt och diskussionerna kring detta. Johan Mörner anser att diskussionerna kring flytten är överdriven och han menar att Erik Penser Bank är oberörda av detta faktum.

– Jag tycker bara att det är tråkigt att Nordens största bank väljer att lämna Sverige och det tycker jag är ett underkännande för oss som land men tittar man på banksektorn så kommer det inte att påverka oss. Nordea kommer fortfarande vara verksamma här och deras rörelse här kommer inte att förändras. 

– Det är klart att, som skattebetalare, är det tråkigt att en stor bank flyttar.

Johan Mörner konstaterar att bankvärlden står inför en stor förändring och har varit under en stor förändring under en längre tid. Han pekar än en gång på fintech-bolagen som kommer som är ute efter "de stora flödena” som betalningar och kreditkort.

– Vi är ju inte inne i detta. Vi ser detta dock som en möjlighet. Finns det duktiga alternativa spelare som vi kan jobba med är det bara en fördel. För oss ser jag inte att fintech-utvecklingen är tungt utan tvärtom. Vi får ju nya kunder i det segmentet och den digitala utvecklingen ​är också enormt positiv.

– Möjligheten att digitalisera interna processer är också enormt mycket större i dag än vad det var förut. Jag ser egentligen bara positivt på den här utvecklingen, men jag vet att storbankerna har detta högst upp på agendorna. Jag tycker att storbankerna får oförtjänt mycket stryk i media och debatterna. Jag tycker de digitala erbjudandena som bankerna har är jättebra. Men det är klart att det blir svårt för dem att skydda dessa stora flöden. Jag tror avkastningen på eget kapital i storbankerna​ kommer att gå ned. Jag tror också ​att de nya utmanarna som finns kommer att göra att det bli mycket effektivare och billigare för kunderna.

Annons