M&A

Momentum Group lägger bud på Swedol

Momentum Group lägger bud på Swedol, vilket Swedol enhälligt rekommenderar sina aktieägare att acceptera.

Publicerad 2019-11-11

Moment Group, som är återförsäljare av bland annat industrikomponenter inom industrin och byggbranschen i Norden, lägger bud på Swedol vars aktieägare kan välja ett kontantbud eller ett aktier i Momentum.

Kontantbudet innebär en premie om 39 procent över Swedols stängningskurs på fredagen. Aktiebudet innebär en premie om 25 procent över fredagens stängningskurs för Momentums B-aktie.

Swedols största aktieägare Nordstjernan, som representerar cirka 67 procent av aktierna och 72 procent av rösterna, har förbundit sig att acceptera budet och att välja aktiealternativet. 

Momentum vill kombinera sin verksamhet inom Tools med Swedol för att få ett starkare erbjudande inom verktyg, förnödenheter, kläder och skydd.

“Tools och Swedol är två verksamheter som kompletterar varandra mycket väl och som gemensamt har goda möjligheter att öka både omsättning och resultat”,  skriver Momentum i ett pressmeddelande. 

Den oberoende budkommittén i Swedols styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Swedol att acceptera Momentums bud. 

När det gäller aktiealternativet uppmanar budkommittén Swedols aktieägare att följa Momentum Groups aktiekurs under acceptperioden och bilda sig en egen uppfattning om detta är ett mer fördelaktigt erbjudande än kontantalternativet bland annat med hänsyn till de båda alternativens skatteeffekter. Budkommittén noterar att om Momentum Groups aktiekurs stiger under acceptperioden så kan aktiealternativet bli lika eller mer attraktivt.

“Kommittén har en positiv syn på den värdeskapande potentialen i det sammanslagna bolaget men har inte tagit del av detaljerade integrationsplaner eller riskanalyser och kan således inte uttala sig om den framtida värdepotentialen i Momentum Group-aktien”, skriver budkommittén i ett pressmeddelande. 

Swedol, som säljer varor och tjänster till professionella användare inom bland annat bygg, verkstad, transport, jordbruk och offentlig service, omsatte förra året 3,2 miljarder kronor. 

 

Platsannonser