Bank

Minskat resultat för Ikano bank

Ikano bank rörelseresultatet sjönk, på grund av investeringar, med 35 procent.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-08-31
Publicerad 2018-08-31

Trots att både affärsvolymen och in- och utlåningen ökade lyckades inte Ikano bank levererar ett ökat rörelseresultat. Bolagets rörelseresultat sjönk 35 procent Rörelseresultatet sjönk med 35 procent till 235 (361) miljoner kronor Det lägre resultat beror på bankens investering i affärsplattform.

–2018 inleddes med tillväxt på de flesta marknaderna. Arbetet för att säkerställa långsiktig lönsam tillväxt och kundnytta fortsatte och relaterade kostnader påverkade resultatet för perioden negativt. Resultatet för 2018 påverkades också positivt av en portföljförsäljning. Vi arbetar med att öka vår kostnadseffektivitet och lönsamhet samtidigt som vi bygger om och bygger till för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Sammantaget kan jag konstatera att vi har bra kunderbjudanden, affärsvolymen har ökat och vi ser potential att växa på alla våra marknader. Med det som bas bygger vi för framtiden, säger Håkan Nyberg, vd i Ikano Bank, i en kommentar till rapporten.

 

  • Rörelseresultatet sjönk med 35 procent till 235 (361) miljoner kronor
  • Affärsvolymen ökade med 5 procent till 69 272 (65 732) miljoner kronor
  • Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 6 procent till 37 621 (35 523) miljoner kronor
  • Inlåning från allmänheten steg med 4 procent till 26 311 (25 285) miljoner kronor
  • Periodens nettoresultat sjönk till 122 (265) miljoner kronor
  • Räntenettot minskade marginellt och uppgick till 978 (982) miljoner kronor

Platsannonser