Finans Nyhet

Minpension: önskar att Avanza Pension samarbetade

Taggar i artikeln

Avanza Pension Minpension
Publicerad

Anders Lundström, vd på Minpension, menar att det inte förekommer några vilseledande uppgifter kring Avanzas avgifter och uppger att man nu arbetar för att få fram en förbättrad informationsstandard.  ”Det bästa hade varit varit om Avanza engagerade sig i dessa samarbeten så kunde man komma fram lite snabbare”, säger Anders Lundström till Realtid.

Avanza Pensions nya vd Åsa Mindus Söderlund var starkt kritisk till Minpension under fredagsmorgonen. Hon skrev i ett pressmeddelande att Minpension lämnar felaktig information om Avanza Pensions avgifter och att Avanza Pension påtalat detta vid flertal tillfällen utan att någon ändring skett. Anders Tunström, vice vd på Minpension, uppger för Realtid att det Åsa Mindus Söderlund hänvisar till är egentligen en prognosstandard som staten och branschen gemensamt har beslutat om och som Minpension använder sig av i prognosberäkningarna.

– Vi deltar i ett samarbetesprojekt för att få fram en ny förbättrad informationsstandard där avgifter för respektive bolag och pensionsförsäkring framgår. Ytterligare ett samverkansprojekt med konsumenternas försäkringsbyrå kommer under hösten vilket syftar till att få bättre beräkningsunderlag nära pension. Det är inga snabba fixar utan det är ett brett branschsamarbete som drivs i standardiseringsbolaget S41. Det bästa hade varit varit om Avanza engagerade sig i dessa samarbeten så kunde man komma fram lite snabbare, säger Anders Lundström och uppger att Minpension har talat med Avanza Pension och informerat om och föreslagit att de skall delta i arbetet.

Vidare uppger han att en dellösning ”förhoppningsvis” kommer till sommaren och den nya informationsstandarden bolaget S41 planerar är tillgängligt till fjärde kvartalet i år.

Annons

– Sedan måste man från Avanzas sida, liksom för alla andra, anpassa sig till den här standarden och leverera information enligt den.

Minpension drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till minPension. Med på listan finns även Avanza.

Har Avanza levererat information som de ska?
– Man levererar det som ligger inom försäkringsbolaget men sedan finns det individuella pensionssparandet, IPS, som ligger i banken, den levererar de i dagsläget inte. Den utökade informationen, där måste man först och främst hitta en standardisering som fungerar och som alla aktörer kan använda sig av. 

Annons

I pressmeddelandet som Åsa Mindus Söderlund skrev framgår det att det på minpension ”felaktigt framgår exempelvis att Avanza tar ut en fast årlig avgift på 200 kronor, samt en kapitalavgift på 1,5 procent av kapitalet per år. Detta trots att Avanza, till skillnad från många andra i branschen, inte har någon fast eller procentuell årlig kapitalavgift. Avanza har påtalat problemet under flera års tid, men Minpension väljer fortsatt att visa felaktiga och vilseledande uppgifter kring kostnaden för olika aktörers försäkringar”.

Hon krävde via pressmeddelandet att informationen ska vara korrekt. ”Årliga avgifter på exempelvis 0,65 procent, vilket är en vanlig nivå hos många bolag, kan ge dagens arbetstagare upp till flera miljoner kronor i lägre pension – per person!”, skrev hon och lade in brasklappen att Avanza överväger att lämna minpension ”om inte den vilseledande informationen snarast rättas”. 

– Jag tycker att det är jättebra att Avanza engagerar sig i dessa frågor, men sedan hade man önskat att de deltog i de samarbetsgrupper som finns för detta. Detta tar ganska mycket tid för många aktörer och kostar en hel del pengar. Bästa sättet att påverka är att delta i de samarbeten som finns och i dagsläget deltar de inte i standardiseringssamarbetet.

Annons

Annons