Finans

Mellby Gård ökar innehavet i Academedia

Academedia tar in 400 miljoner kronor i nyemission och i samband med denna ökar Mellby Gård sitt innehav i Academedia.

Uppdaterad 2017-10-24
Publicerad 2017-10-24

Styrelsen i Academedia har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor efter emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mellby Gård som äger 21 procent av utestående aktier har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel i nyemissionen samt förvärva och utnyttja teckningsrätter som EQT erhåller i nyemissionen. Mellby Gård har även åtagit sig att teckna eventuella övriga aktier som inte tecknas av andra investerare. Därmed är emissionen garanterad och Mellby Gård ökar sitt ägande i Acadenedia.

Nordea Fonder och Andra AP-fonden, som tillsammans äger 14 procent av utestående aktier, har uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel i nyemissionen, enligt pressmeddelandet.

Likviden som bolaget får genom emissionen ska användas för att delfinansiera förvärvet av Vindors som aviserades den 12 september i år och en mindre del av nyemmissionslikviden ska användas i ”expansion av den internationella verksamheten”.

Beslutet om emissionen ska tas på årsstämman den 24 november.

 

Platsannonser

Logga in