McKinsey Sverige, Sebastian Sjöberg
"Sverige alla förutsättningar att bli ett Silicon Valley för hållbarhet och driva den globala omställningen, säger Sebastian Sjöberg, Sverigechef på McKinsey. Foto: Fredrik Persson
Hållbarhet

McKinsey gör Sverige till global motor för hållbarhetsarbete

McKinsey & Companys förvärv av Material Economics är en del av en omfattande satsning på hållbarhet med ambitionen att göra McKinsey Sverige till ett globalt nav och centrum för den gröna omställningen.

Publicerad 2021-12-02

I dag beräknas cirka en fjärdedel av alla växthusgasutsläpp vara materialrelaterade, med stål, plast, cement och aluminium som stora kategorier. Att minska dessa utsläpp är en tydlig nästa våg för många företags och länders klimatarbete. För att lyckas krävs både nya produktionsprocesser och en ”cirkulär” användning, där material och produkter återanvänds i mycket mer än idag. Material Economics är ett svenskt konsultföretag som hjälper klienter i den privata och offentliga sektorn med sådana omställningar. 

Med förvärvet blir McKinsey Sverige kunskapscentrum för McKinseys globala hållbarhetsrådgivning. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Uppdrag relaterade till hållbarhet är idag ett av våra största verksamhetsområden och vi ser nu hur omställningen tar fart hos stora bolag, i den finansiella sektorn, bland investerande verksamheter, och hos nystartade bolag, säger Sebastian Sjöberg, Sverigechef på McKinsey i en skriftlig kommentar.

Förvärvet är McKinseys tredje inom hållbarhetsområdet i år, tidigare förvärv är Planetrics och Vivid Economics. McKinsey räknar med att behöva anställa upp till 100 experter inom hållbarhet.  

– Sverige har en unik position med fantastiska förutsättningar att bli ledande inom den gröna omställningen. Vi har en välfungerande kapitalmarknad och flera internationella investeringsbolag som prioriterar frågan. Vi är också ett av de länder som lägger störst andel av vår BNP på forskning. Lägg därtill ett nära nog fossilfritt elsystem. Med detta i ryggen har Sverige alla förutsättningar att bli ett Silicon Valley för hållbarhet och driva den globala omställningen, säger Sebastian Sjöberg.

 

Platsannonser

Logga in