Finans

"Marknadsandelen kommer tveklöst att öka"

Flera oberoende investeringsrådgivare spår att efterfrågan på deras tjänster kommer att öka, säger några av de som Realtid pratat med, och ger därmed stöd till Finansinspektionen som i en kartläggning tidigare i april landade i samma uppfattning.

Uppdaterad 2019-04-26
Publicerad 2019-04-26

Endast åtta av de 74 bolag som ingår i FI:s kartläggning uppger att de klassificerar hela eller delar av sin verksamhet som oberoende. Dessa åtta bolag är Adecla, Alfa Invest, Better Wealth, Burenstam & Partners, FPJ Asset Management, Linné Kapitalförvaltning, Opti samt Söderberg & Partners Securities.

Mifid 2-reglerna, som trädde i kraft i början av 2018, innebär att bolag som ska verka som oberoende rådgivare eller portföljförvaltare inte längre får behålla ersättningar från tredje part. Om ett bolag vill ha betalt för sin oberoende rådgivning eller portföljförvaltning måste avgifter tas ut direkt från kunderna.

Magnus Björkman, biträdande avdelningschef för uppförandetillsyn på FI, hur skulle du vilja sammanfatta kärnan i er kartläggning?

– Oberoende rådgivning är grunden för att man ska vara säker på att det är kundens intressen, och inte rådgivarens intressen, som styr vilka råd som lämnas.

Ni tror att andelen oberoende rådgivare kommer öka, varför?

– Flera av de oberoende rådgivarna tillhandahåller även automatiserade tjänster och är i en uppstartsfas. Den typen av rådgivning tror vi kommer öka för att det är ett kostnadseffektivt sätt att nå många kunder.

Pär-Ola Adolfsson, investeringsansvarig på Alfa Invest, är en av de oberoende rådgivarna som fått positiv feedback från kunder:

– Kunderna är positiva till att det är någon som är väldigt transparent och berättar vad det kostar och inte har någon kick-back, för då kan det inte finnas någon anledning att tro annat än att det är den bästa produkten man köper.

Hur tror du att antalet och andelen oberoende rådgivare kommer utvecklas i Sverige framöver?

– Det är rimligt att tro att det kommer att öka, att kunderna vill ha transparens och att de med egna produkter inte ska sälja på dem av något annat skäl än att det är bra för kunden.

Jonas Hombert, vd och medgrundare på Opti, hur tror du att marknadsandelen för er och oberoende rådgivare som grupp kommer utvecklas framöver?

– Vi kan se att Opti som företag växer snabbt, och att förtroendet med att kunna säga att Opti är oberoende hjälper till med det. Så marknadsandelen för oberoende aktörer kommer tveklöst att öka. Men då ska vi komma ihåg att det är från väldigt låga historiska nivåer.

– Men innan kunder vet vad de ska fråga efter så kan de inte heller göra det. Detta hade gått mycket snabbare om vi hade fått ett fullständigt provisionsförbud i Sverige likt i Storbritannien och Nederländerna,

Lars Uppsäll, vd för Burenstam & Partners, hur tror du att marknadsandelen för er och oberoende rådgivare som grupp kommer utvecklas framöver? Varför?

– I mer mogna marknader som till exempel USA, Storbritannien och Australien har det skett en massiv förflyttning från traditionella spelare som banker och försäkringsbolag till oberoende alternativ. Vi tror att den utvecklingen kommer ske i Sverige också eftersom den drivs av att kunderna blir allt mer medvetna.

– Andelen inkommande förfrågningar från potentiella kunder ökar stadigt.

FI skriver i sin kartläggning att den klara majoritet av rådgivare som inte är oberoende anger som skäl att de valt att ge råd om egna produkter och att efterfrågan på oberoende rådgivning upplevs som låg.

Platsannonser

Logga in