Hans Strandberg
Hans Strandberg, advokat, Nordia Law.
Ekobrott

”Märkligt av åklagaren”

Johan Ulanders försvar vidhåller att de kompletteringarna som försvaret har begärt är avgörande i frågan om åtal ska väckas eller ej.

Publicerad 2018-09-21

Redan i april begärde Johan Ulanders försvar, från Nordia Law, att åklagaren skulle komplettera utredningen med ett antal åtgärder innan han skulle kunna ta ställning till om åtal ska väckas eller ej. Efter åklagarens yttrande för en vecka sedan om att han önskar att väcka åtal innan dessa kompletteringar är gjorda rasar nu Johan Ulanders försvarare i ett yttrande.

”Det förefaller märkligt att åklagaren, trots att så utlovats, inte tagit ställning till Johan Ulanders begäran trots att lång tid förflutit utan stället synes verka för att Johan Ulander ska återkalla sin begäran om kompletterande utredning”, skriver försvaret Hans Strand och Evelina Rosenborg från Nordia Law.

De hänvisar till att en misstänkt har rätt att belysa vad denne anser är viktigt för att förebringa omständigheter som talar för dennes oskuld för att åklagarens utredningen ska bli objektiv.

”Johan Ulander vidhåller att den kompletterande utredning som han har begärt har betydelse för målet, en uppfattning som delas av åklagaren vid sammanträdet i juni 2018. Dessa bör givetvis vidtas innan dess att ett eventuellt åtal väcks eftersom det är först då åklagaren kan ta ställning till beslut om åtals väckande.

I april hade advokat Hans Strandberg, tagit del av förundersökningen och protokollet för ett yttrande, han skrev då till domstolen att utredningen är ”omfattande och uppgår till cirka 4.500 sidor jämte ett stort material i den s.k slasken”. Vidare noterade han att utredningen har en stark anknytning till utredningarna som ligger till grund för åtalet avseende GKL och Contender-bolagen. Han begärde därför att ta del av dessa förundersökningar.

Nu väntar försvaret på en svar från åklagaren rörande kompletteringarna.

Johan Ulander misstänks för grova bedrägerier till ett belopp om 1,1 miljarder kronor samt grovt svindleri och insiderbrott avseende cirka 450 miljoner kronor. Johan Ulander häktades redan den 12 maj 2017 och åklagaren hade då fram till den 26 maj samma år att väcka åtal. I början av augusti samma år släpps Johan Ulander ut från häktet, dock med restriktioner som innebar att han inte fick resa utanför Skåne samt att han tvingades anmäla sig vid polismyndigheten i Lund varje torsdag senast klockan 16.00. En kvarstad om 548 miljoner kronor har även hängt över Johan Ulander. Sedan dess har åtalsbeslutet skjutits upp varje månad. Åklagaren har nu fram till den 28 september på sig att väcka åtal.

Brottsmisstankarna som riktas mot Johan Ulander är daterade vid samma tid då obligationsserien Contender High Yield 1-4  gavs ut, under åren 2010-2012. Johan Ulander hade då finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Flera hundra miljoner kronor lånades in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum). Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor. 

Åklagare Stig Åström driver även målet mot Fredrik Rodgers, som var vd på Contender Kapital Holding och företrädare för Contender Management Ltd. Han misstänks bland annat för grova svindlerier och trolöshet mot huvudman i samband med utgivandet av obligationerna. Han dömdes till tre års fängelse men frikändes dock från misstankarna om oredligt förfarande, svindleri, trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Målet har överklagats av båda parter och ligger nu i Svea hovrätt. Kammaråklagare Stig Åström har kallat Johan Ulander som vittne till Svea hovrätt.

Stig Åström ledde även utredningen och rättsprocesserna mot GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh som friades både i tingsrätten och nu senast i hovrätten. Domen vann laga kraft den 14 mars 2018. De friades därmed från misstankarna om grovt penninghäleri, grovt skattebrott och grova bokföringsbrott i GKL Growth Capital. 

Johan Ulander förnekar brott, liksom Fredrik Rodger gör och Lars Guldstrand och Peter Lindh har gjort kring dessa obligationer.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in