Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank.
Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank.
Börs

Maria Landeborn: ”Estimaten för låga – igen”

Banker, Volvo och Ericsson imponerar på Danske Banks sparekonom i rapportfloden.

Publicerad 2020-10-27

Många starka kvartalsrapporter och bolag som börjar flagga för återinförda utdelningar – det har blivit vardagsmat i den senaste rapportfloden.

– Uppenbarligen har estimaten legat för lågt igen, men så brukar det se ut i samband med en konjunkturvändning, säger Maria Landeborn till Realtid.

Hon tillägger att mycket positivt dock redan är inprisat i aktiekurserna efter börsuppgången, och det krävs att bolagen överträffar förväntningarna och målar upp en ljusare framtid för att det ska bli en kursuppgång.

Maria Landeborn ser särskilt positivt på bankerna som överlag har släppt starka rapporter.

– Det är positivt att kreditförlusterna har varit långt ifrån så stora som befarat och lönsamheten hållit uppe väl under krisen. De har inte tagit emot några statliga stöd och förr eller senare bör utdelningsstoppet hävas. Då kan stora utdelningar vara att vänta, säger hon.

Hon gillar även rapporterna från de klassiska storbolagen Volvo och Ericsson.

– Volvo släppte en fin rapport med tanke på krisen och har en orderingång som har stigit kraftigt. Ericsson fortsätter att leverera fina siffror och pekar på att man tar marknadsandelar av andra skäl än att Huawei stängts ute från flera marknader, säger Maria Landeborn.

Till följd av alla omvända vinstvarningar som kom innan rapportsäsongen startade har förväntningarna skruvats upp på många bolag och det har inte räckt att nå estimaten för att marknaden ska vara nöjd.

– Värderingarna är redan förhållandevis höga och fina rapporter har därför inte automatiskt lett till någon kursrusning. Samtidigt ska man inte underskatta vikten av en fin rapportsäsong – den kan ändå ge stöd åt marknaden framåt. Andra faktorer än rapporterna tycks faktiskt vara viktigare för marknaden för tillfället, som till exempel hur det går med stimulanserna i USA, hur coronapandemin utvecklas och vilka nya nedstängningar som kommer att krävas för att stoppa smittspridningen, säger Maria Landeborn.

Samtidigt har många analytiker har underskattat styrkan i återhämtningen efter coronapandemin.

– Det är normalt att analytikerna underskattar styrkan i en återhämtning, såväl på makrosidan som på bolagssidan. Den här gången har hela konjunkturförloppet dessutom gått extremt snabbt, från tvärniten till den snabba uppgången från botten, vilket lett till ännu större avvikelser än vanligt.

Inför 2021 är förväntningarna extremt högt ställda - när tror du att justeringen kommer?

– Ett vanligt mönster är att estimaten justeras ned löpande från årsskiftet och framåt, och så kan det se ut den här gången också, säger Maria Landeborn.

Platsannonser

Logga in