Finans

Marginalen startar bank i Litauen

Marginalen startar bank i Litauen. ”Litauen är en mycket intressant marknad med stark tillväxtpotential”, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen AB.

Publicerad 2019-06-26

Bolaget berättar om sin nya satsning i ett pressmeddelande. Banken i Litauen startas genom dotterbolaget General Financing, som förvärvades 2013.

Tanken är att banken kommer att ”utveckla ett basutbud med enkla och transparenta banktjänster i ett modernt digitalt gränssnitt”.

– Litauen är en mycket intressant marknad med stark tillväxtpotential, och när många andra banker minskar sina verksamheter i regionen så anser vi att det är rätt tid att satsa. En naturlig utveckling av vår befintliga verksamhet mot framför allt konsumentkreditmarknaden i Litauen, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen AB i en presskommentar.

General Financing en av de största aktörerna inom konsumentkrediter i Litauen. Bolaget har en utlåning på 680 miljoner kronor. Huvudkontoret finns Vilnius, antalet medarbetare i landet är 139.

– Genom att starta bank skapas goda möjligheter att utveckla och erbjuda nya finansiella tjänster som efterfrågas på den Litauiska marknaden. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxt i regionen, säger Ewa Glennow, vd på MarginalenAB.

Marginalen AB startade sin verksamhet i Baltikum 2008, i Lettland äger man bolagen SIA Aizdevums.lv och UAB Gelvora. 

Utlåningen i Baltikum uppgår till ungefär 10 procent av Marginalenkoncernens totala utlåning

Platsannonser