Tillställningar som VM-veckan i Åre eller Båstadveckan ökar risken för dikeskörningar, säger krishanteringsexperten Charlie Stjernberg.
Tillställningar som VM-veckan i Åre eller Båstadveckan ökar risken för dikeskörningar, säger krishanteringsexperten Charlie Stjernberg.
Börs

”Man är beredd att gå väldigt långt för att sänka Pär Nuder”

Ord står mot ord när Skistars ordförande Pär Nuder tvingas bort från bolaget. Byrån Primes krishanteringsexpert Charlie Stjernberg förklarar hur parternas krig i medierna ska tolkas.

Uppdaterad 2019-03-14
Publicerad 2019-03-14

Det är starka anklagelser, man säger A men inte B. Hur tycker du Skistar och Göran Grosskopf (styrelseledamot i ägarbolaget Ekhaga utveckling) agerar mot Pär Nuder?

– Så mycket kan man i alla fall konstatera att det är högst ovanligt för ett börsföretag att vilja tilldra sig omvärldens intresse på det här sättet. Att peka ut en mångårig styrelseordförande för klandervärt beteende är ju inte helt utan problem eftersom det riskerar att slå tillbaka, säger Charlie Stjernberg, ansvarig för byrån Primes krishantering.

Om vi väljer att tro på Grosskopf – att det funnits Metooproblem kopplade till Pär Nuder under VM i Åre – börjar man ju undra om det i så fall var en engångsföreteelse eller om det är en del i ett mönster. Och landar man i uppfattningen att det mer sannolikt är ett mönster blir ju den naturliga frågan varför de reagerar först nu?

– Den enda vettiga slutsats jag själv vågar dra just nu är att frågan så att säga är ”på riktigt” – att man hur som helst är beredda att gå väldigt långt för att sänka Pär Nuder.

Pär Nuders svar på de diffusa anklagelserna är att hävda att det är ”maffiametoder”. Är det klokt?

– Har man som Pär Nuder bestämt sig för en strategi som går ut på att motsäga alla anklagelser är de specifika ordvalen mest på marginalen. Visst, ordvalet bidrar naturligtvis till medieintresset men sakfrågan i sig är tillräckligt allvarlig för att förvandla många ekonomijournalister till kvällstidningsreportrar.

Vad skulle ditt råd vara till Pär Nuder i detta läge?

– Eftersom Pär Nuder redan valt strategi så är de råd man kan ge en bit in i en sådan här kris av mindre betydelse. Men om vi leker med tanken att det inte finns något fog för anklagelserna – vilket ju Pär själv menar – måste ju fortsättningen för hans del gå ut på att få Grosskopf att så att säga visa korten. Och för att nå dit kommer Nuder att behöva vara helt tillgänglig och transparent.

Finns det risk att Pär Nuder tappar fler uppdrag om han inte berättar vad som hände i Åre?

– Jag tror att den frågan kan besvaras på olika sätt. Skulle det vara så att en journalist hittar en källa som bekräftar Grosskopf version tror jag att Pär Nuder löper stor risk att tappa fler bolag. Men även utan sådana vittnesmål är jag inte säker på att Nuders strategi att offentligt gå all-in på att bevisa sin oskuld, ökat värdet på hans aktier på styrelsemarknaden. Jag är inte säker på att valberedningarna vill föreslå en person som gjort sig ett namn att använda medievapnet för att hantera interna styrelsestridigheter. Oavsett hur sakfrågan ser ut.

Vems ansvar är det att ta nästa steg: Skistar eller Pär Nuder?

– Här ligger Pär Nuders verkliga problem just nu: Skistar behöver ju inte göra någonting mer. De har redan tecknat en tydlig bild och kan lite ädelt så där avböja ytterligare intervjuförfrågningar med hänvisning Nuders personliga integritet. Jag tror faktiskt att det enda som skulle kunna rädda honom publikt är att någon annan än Grosskopf i styrelsen träder fram och berättar att detta är en medveten lögn från Skistar för att det faktiskt pågår en maktkamp i styrelsen. Det är dock inte särskilt sannolikt. Mer troligt är faktiskt att någon journalist hittar någon som visst sett när Pär Nuder ”rullat hatt”.

Nuder säger att han ”festat som alla andra”, varken mer eller mindre. Festas det för mycket bland toppskiktet i Näringslivet?

– Det tror jag inte, min bild av det svenska toppskiktet är att det rent generellt är ett skötsamt klientel. Men undantagen finns så klart och jag tror just att särskilda tillställningar som VM-veckan i Åre eller Båstadveckan ökar risken för dikeskörningar.

Platsannonser