Maiden Life, Finansinspektionen
Bild från Maiden Lifes hemsida.
Försäkring

Maiden Life får varning och sanktionsavgift

Bristerna har varit sådana att FI bedömer att det finns skäl att ingripa mot Maiden Life.

Uppdaterad 2021-06-23
Publicerad 2021-06-23

FI:s utredning visar att Maiden Life inte har uppfyllt kravet på att ett försäkringsföretag har sitt huvudkontor i Sverige.

Maiden Life Försäkrings AB har tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), men bolaget har vare sig uppfyllt kravet som finns på ett försäkringsföretag som har sitt huvudkontor i Sverige eller de krav som gäller för utlagd verksamhet, oberoende i centrala funktioner, intressekonflikter samt en sund och ansvarsfull styrning. Det framgår av ett pressmeddelande från Finansinspektionen.

Det är i flera fall fråga om allvarliga överträdelser som har pågått under lång tid. Det finns därför anledning för FI att överväga att återkalla bolagets tillstånd.

Maiden Life har dock vidtagit åtgärder för att rätta till alla brister samt har gjort förändringar i bolagets styrelse och ledning. FI har för närvarande inte skäl att utgå från något annat än att de överträdelser som har konstaterats i undersökningen inte kommer att upprepas. Det är därför tillräckligt att meddela bolaget en varning i förening med en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.

Platsannonser

Logga in