Portföljen, Magnolia säljer till Heimstaden, är koncentrerad till Storstockholm och Öresundsregionen.
Portföljen, Magnolia säljer till Heimstaden, är koncentrerad till Storstockholm och Öresundsregionen.
Fastigheter

Magnolia Bostad säljer fastigheter till Heimstaden

Heimstaden köper fastighetsportfölj av Magnolia Bostad till ett värde av cirka 10 miljarder kronor.

Publicerad 2018-06-21

Portföljen, Magnolia säljer till Heimstaden, är koncentrerad till Storstockholm och Öresundsregionen. Affären omfattar 14 fastighetsprojekt om cirka 5 300 lägenheter. Köpet baseras på byggnation av främst hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att del av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt. Parterna har rätt att kliva av enskilda projekt mot en engångsersättning till den andra parten. Avtalet innebär ingen omedelbar vinstavräkning, utan vinstavräkning kommer ske i takt med att projekten realiseras.

Större delen av projekten finns redan i Magnolia Bostads existerande projektportfölj som därmed får en köpare. Magnolia Bostad ska tillse att samtliga projekt uppförs som nyckelfärdiga flerbostadshus huvudsakligen avsedda för bostadsändamål. Mot bakgrund av ovanstående har parterna ingått avtal som fastställer ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten. Ramavtalet sträcker sig till och med den 31 december 2023.

Heimstaden förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Norge, Danmark och har cirka 31 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om cirka  55 miljarder kronor.

– Vi ser med stor glädje fram emot detta samarbete med Heimstaden. I och med nu tecknat avtal ökar vår säkerhet och snabbar ytterligare upp vår expansion som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare, säger Fredrik Lidjan vd Magnolia Bostad, i ett pressmeddelande.

Platsannonser