Fintech

Lyckad nyemission för Fundedbyme

Crowdfundingbolaget Fundedbymes företrädesemission är klar och bolaget har fått in 4,9 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-04-02
Publicerad 2020-04-01

Emissionen för Fundedbyme har pågått 13-27 mars. Emissionen har garanterats till 100 procent, skriver bolaget.

1,77 miljoner kronor har kommit in genom emission av 804 655 A-aktier och resterande del totalt upp till 4,9 miljoner kronor garanteras av garanter avseende 1 442 775 aktier.

I emissionen har bolaget använt sig av sitt egenutvecklade verktyg “crowdfunding för noterade bolag”, som komplement för att fånga intresse för teckning innan den formella teckningen. Utfallet var över förväntan enligt bolaget och verktyget gav realtidsdata avseende antal intresserade, trafik, bokat investeringsintresse, snittinvestering och procentuell teckningsgrad.

Fundedbyme är noterat på NGM Nordic SME.

Platsannonser