Lumenradio mot börsen: ”Timingen är helt rätt för oss”

Taggar i artikeln

First North IPO Teknik
Publicerad
Uppdaterad

Göteborgsbaserade teknikbolaget Lumenradio vill notera sina aktier på First North och i samband med det ta in 50 miljoner kronor.

Rikard Jansson

Alva Bergland

Lumenradio säljer trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things. Bolaget går nu mot First North, något som Realtid skrev om förra veckan.

Varför väljer ni att börsnotera er just nu?
– Det är en skakig omvärld just nu. Men vi har ett mycket långsiktigt perspektiv på verksamheten och timingen är helt rätt för oss som bolag. Vi har en snabb tillväxt och god lönsamhet i ryggen. Vi är därför i ett bra läge i bolaget där vi nu ser att vi kan accelerera tillväxten. En notering tillsammans med kapitalanskaffning och breddat ägande är därför ett naturligt nästa steg för oss.

Hur ska ni använda de 50 miljonerna som ni tar in i samband med noteringen?
– Pengarna kommer att användas för att accelerera vår geografiska expansion, vår produktutveckling och så tittar vi också på ytterligare företagsköp på både befintliga och nya marknader.

Annons

Hur stor andel står ankarinvesterarna för?
– Låt mig bara först få börja med att tacka de ägare som varit med oss och trott på oss under utvecklingsåren. Deras bidrag har varit ovärderligt och de har varit fantastiska ägare. Nu tar vi nästa steg och jag kan med glädje och stolthet konstatera att namnkunniga ägare som Grenspecialisten, Creades, AP4, AP2 och Handelsbanken valt att kliva ombord. Det är vi fantastiskt glada för samtidigt som vi givetvis välkomnar fler nya, stora som små.

Finns grundarna kvar i ägarbilden? Kommer de att investera i detta läge?
– Grundarna kommer att vara kvar med sina nuvarande aktier. Vi har tyvärr ingen mer information att delge gällande aktietilldelning på grund av det stora intresset där det just nu pågår ett arbete fram till den planerade noteringen.

Ni är redan lönsamma. Kommer ni att behöva göra FoU (forskning och utveckling)-investeringar, kapitalinvesteringar eller öka rörelsekapitalet framgent som kan påverka lönsamheten?
– Ja, vi vill fortsätta att ligga i framkant vad gäller produktutveckling och ta fram nya patenterade lösningar för att understödja bolagets tillväxt och utveckling. Lönsamheten är mycket central för oss. Vi har ett lönsamhetsmål om en EBITDA-marginal på minst 20 procent i snitt över en konjunkturcykel.

Annons

Nuvarande tillväxttakt ligger på 65 procent. Vad guidar ni för kommande år? På vilket sätt kan ni växa?
– Lumenradios finansiella mål är att försäljningen skall öka med minst 25 procent årligen under en konjunkturcykel, parallellt med att EBITDA-marginalen ska uppgå till minst 20 procent. Vår trådlösa teknik för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation ersätter kabeln, och med tanke på att kabeln fortfarande är överrepresenterad och står för 95 procent av marknaden finns här en enorm tillväxtpotential – speciellt inom fastighetsautomation och industriell kommunikation.

Berätta mer om er produkt och konkurrenssituation.
– Vi erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer inom belysning, fastighetsautomation och industriell kommunikation. Vår trådlösa teknik ersätter kabeln, vilket gör att vi ser alla som erbjuder kabel som våra konkurrenter.

Varför ska man investera i er?
– Vi har en unik och egenutvecklad teknik med flera utvecklingsår bakom oss och där vi hittills har 18 patent. Vi har gjort ett kommersiellt genombrott de senaste åren tack vare ett kraftigt ökat intresse för trådlöst uppkopplade produkter som möjliggör kostnadseffektiv och enkel installation. I synnerhet inom professionella applikationer där kraven på tillförlitlig trådlös överföring är helt avgörande. Inom segmentet proffsbelysning har vi lyckats ta en ledande position. För övriga segment – gatubelysning, fastighetsautomation och industriell kommunikation, är det vi gör och erbjuder fortfarande relativt nytt. Där har vi en enorm tillväxtpotential. Vi har hjälpt våra kunder som SKF och Swegon att vara i framkant med hjälp av vår trådlösa teknik som ersätter kabeln. Det finns en jättemarknad för dem som tror på en kabelfri framtid – där den trådlösa kabeln är en given ersättare.

Annons

Annons