FinansNyhet

Londonbörsen väntas avvisa budet från Hongkong

Publicerad

Londonbörsen väntas avvisa budet från Hongkong, Swedbank är Sveriges starkaste varumärke och Profi Fastigheter rekryterar från EY. Det är några av nyheterna i torsdagens morgonsvep.

Sara Johansson

Londonbörsen väntas avvisa budet från Hongkong
Hongkongbörsens bud på Londonbörsen om 382 miljarder kronor väntas möta avslag, på grund av politisk risk och tvivel om affärsstruktur, enligt källor till Financial Times. Om budet dock går igenom är detta det största förvärvet i Hongkong-börsens historia, men inte den första gången man köper ett stort finansiell institution i London. År 2012 förvärvade HKEX London Metal Exchancge för 1,4 miljarder pund, motsvarande cirka 12 miljarder kronor.

Swedbank är Sveriges starkaste varumärke
Brand Finance har åter sammanställt en lista över de varumärken som är mest värdefulla samt de starkaste varumärkena i Sverige.
Sveriges starkaste varumärken avgörs av faktorer som marknadsinvesteringar, igenkänning, personalens nöjdhet och bolagens rykte. Här toppar Swedbank listan, trots penningtvättskandalen som i våras skakade om banken, enligt Affärsvärlden. Telia, Handelsbanken och H&M kommer strax efter.
Ikea, H&M och Volvo toppar åter listan över Sveriges mest värdefulla varumärken, enligt Affärsvärdeln som hänvisar till konsultbyrån Brand Finance. De intar även de topplatserna sett till hela Norden. Varumärkesvärdet definieras som nettot av den ekonomiska nytta ägaren av ett varumärke skulle få genom att licensiera ut användningen av märket på den öppna marknaden.

Blandat på Asien-börsen
I Japan stiger Tokyobörsens Nikkei 225-index med omkring 1 procent, enligt Dagens Industri. Shanghaibörsens kompositindex är i skrivande stund upp 0,2 procent medan den tekniktunga Shenzhenbörsen ökar 0,1 procent.  Hongkongbörsen där Hang Seng-index i skrivande stund är ner 0,2 procent. Bland enskilda aktier faller Hongkongbörsens ägarbolag Hongkong Exchanges and Clearing med 3,6 procent efter att bolaget lagt ett bud på Londonbörsen på motsvarande 355 miljarder kronor. 

Annons

Ägarbolag måste registreras i handelsregistret
Penningtvättslagen förpliktar cirka 300 000 företag att anmäla uppgifter om förmånstagare till handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS), enligt ett pressmeddelande.
Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag.
Den nya förpliktelsen gäller bland annat alla aktiebolag och andelslag. Även en del av öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan.
Företagare med firma, börsbolag och bostadsaktiebolag behöver inte anmäla sina förmånstagare, inte heller föreningar och stiftelser.
Förmånstagare är personer som till exempel äger mer än 25 procent av företagets aktier eller har mer än 25 procent av röstetalet i företaget.

Profi Fastigheter rekryterar från EY
Profi Fastigheter förstärker organisationen med tre personer inom affärsutveckling, ekonomi och koncept.
Som ny redovisningschef har Malin Wickman rekryterats. Hon kommer närmast från EYs fastighetsgrupp där hon arbetade som auktoriserad revisor. Malin tillträdde sin nya tjänst den 4 juli.
Gabriel Andersson har anställts som ansvarig för C/O, Profi Fastigheters koncept för flexibla kontor och cowork. Gabriel kommer närmast från Quick Office och tillträdde sin nya tjänst den 4 juli.
Vidare har Martin Ghaemi Håkansson rekryterats som fastighetsutvecklare. Martin kommer närmast från Nacka Kommun där han arbetet som projektledare. Martin tillträdde sin nya tjänst den 26 augusti.
– Det är verkligen roligt att välkomna tre nya medarbetare. Vi växer och utvecklar ständigt vår organisation i syfte att bli ännu bättre på att genomföra våra strategier och möta våra kunders framtida krav, säger Profi Fastigheters vd Thomas Sipos.

Loomis AB emitterar obligationer om 1 750 miljoner kronor
Värdetransportbolaget Loomis emitterar obligationer om 1 750 miljoner kronor. Obligationslånen har en löptid om 4 år med förfall 18 September 2023. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 1,15 procent.
Likviderna ska, enligt bolaget, användas till den löpande verksamheten och för att refinansiera lån.
Nordea Bank Abp arrangerar Loomis MTN-program och agerade tillsammans med Danske Bank A/S som emissionsinstitut för den genomförda emissionen. Obligationerna ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Annons

Arbetslösheten ökar
För första gången sedan 2011 är arbetslösheten högre för kvinnor än för män. Arbetslöshetsnivån för kvinnor och män var i augusti 7 respektive 6,9 procent. Arbetslösheten totalt sett ökar för andra månaden i rad och bedöms fortsätta öka framöver.
I slutet av augusti var arbetslöshetsnivån 7 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i fjol. I slutet av augusti var 350 000 personer arbetslösa, det är 8 000 fler än för ett år sedan. 
– Arbetslösheten kryper uppåt vilket hänger samman med en avmattning av ekonomin. Arbetslösa som har svårare att få fäste på arbetsmarknaden är de som drabbas först av en konjunkturavmattning, det gäller bland annat utrikes födda kvinnor med kort utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
Antalet kvinnor som varit utan arbete i mer än 12 månader har också ökat, med 1 500 till 74 000 jämfört med för ett år sedan. Ökningen återfinns nästan uteslutande bland utrikes födda kvinnor med kort utbildning.
I augusti varslades 1 800 personer om uppsägning. Det är lägre än genomsnittet under de senaste tolv månaderna som är cirka 3 800 varslade per månad.

Annons