FinansNyhet

Lohilo: Resultatet av utredningen om ekonomiska oegentligheter förorsakar resultatpåverkan

Publicerad

Lohilo Foods meddelar idag att utredningen gällande misstänkta ekonomiska oegentligheter i koncernens verksamhet visar att resultatpåverkan uppskattas till totalt 17,3 miljoner kronor, vilket är den nedskrivning bolaget kommer att göra i 2021 års bokslut.

Realtid.se

Bolaget undersöker samtidigt möjligheterna att minska skadans omfattning, bland annat genom försäkringar och genom kvarstad i den misstänkte personens tillgångar. Genom utredningen har bolaget konstaterat att de misstänkta ekonomiska oegentligheterna pågått från 2016 till och med hösten 2021. Den misstänkta personen utför inte längre arbetsuppgifter inom koncernen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det inträffade påverkar inte den fortsatta driften av bolagets verksamhet. Bolagets tillgängliga likviditet är god och uppgick per den 31 januari 2022 till ca 24,1 miljoner kronor.

Den bokslutskommuniké för 2021 som kommer att publiceras den 24 februari 2022 kommer att innehålla ovan angivna nedskrivning om 17,3 miljoner kronor. Kommunikén kommer även att innehålla jämförelsestörande poster inklusive kostnader i samband med fabriksflytt och omstruktureringar uppgående till 10,9 miljoner kronor. 

Annons

Bolaget vidhåller sin prognos att efter det besparingsprogram och den fabriksflytt som tidigare kommunicerats genomförts, kommer bolaget vara lönsamt ingen. Detta förväntas ske under sommaren 2022.

 

Annons