M&A

Lohilo Foods förvärvar 75 procent av Superfruit 

Matbolaget Lohilo Foods, där Erik Selin är storägare, har förvärvat 75,6 procent av Superfruit och lägger ett bud på övriga 24,4 procent som ägs av Pepins-noterade Superfruit Scandinavia Partners.

Publicerad 2021-02-25

Premien uppgår till cirka 14,4 procent, förmedlas det via ett pressmeddelande.

Köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till cirka 30,6 miljoner kronor, vilket ger hela Superfruit en värdering om cirka 40,46 miljoner kronor. 

Transaktionen kommer ske genom en kontant betalning om cirka 6,3 miljoner kronor och genom cirka 460 000 nyemitterade Lohilo-aktier till teckningskursen 52,9 kronor per aktie, motsvarande cirka 24,3 miljoner kronor. 

De redan förvärvade aktierna kommer ge en utspädning om 3 procent för Lohilos aktieägare, och om resterande aktier förvärvas kommer 1 procent utspädning till att tillkomma. 

Superfruit Scandinavias Partners har valt att rekommendera deras aktieägare att acceptera budet på bolaget, vilket ska ske genom samma struktur som de redan förvärvade aktierna.

Platsannonser

Logga in