Finans

Lifco emitterar obligationslån om 600 Mkr 

Lifco har emitterat ett icke säkerställt obligationslån med en löptid på drygt två år inom ramen för sitt MTN-program.

Publicerad 2020-10-23

Obligationslånet uppgår till 600 miljoner kronor och löper fram till 2 mars 2023 med en årlig rörlig ränta om tre månader Stibor +1,00 procent. Intresset för obligationslånet var mycket stort och emissionen övertecknades. Det framgår av ett pressmeddelande.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till refinansiering av existerande banklån. Lifco avser att notera de nya obligationerna på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Danske Bank och SEB agerade som emissionsinstitut för emissionen.

Platsannonser