Fortnox vd Nils Carlsson.
Finans

”Levererar det bästa resultatet i bolagets historia”

Fortnox överträffar ”med mycket god marginal” sina finansiella mål under 2017. Andreas Kemi blir ny ordförande i bolaget efter avgående ordföranden Torbjörn Gunnarsson.

Uppdaterad 2018-02-09
Publicerad 2018-02-09

I dag presenterar Fortnox bokslutskommunikén för 2017. Av rapporten framgår det att nettoomsättningen för koncernen ökade med 43,8 procent till 272,3 miljoner kronor jämfört med 189,3 miljoner kronor föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 62,7 miljoner kronor jämfört med 41,9 miljoner kronor samma period föregående år. detta motsvarar en rörelsemarginal på 23 procent jämfört med 22,1 procent föregående år. Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 24,2 procent jämfört med 24,8 procent året innan. Dotterbolaget Fortnox Finans redovisar en rörelsemarginal om 14,4 procent.

Resultat efter skatt uppgick till 48,8 miljoner kronor jämfört med 32,6 miljoner kronor föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till 0,82 kronor jämfört med 0,56 kronor föregående år. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 0,25 kronor jämfört med 0,20 kronor.

"2017 präglades av en fortsatt hög kundtillväxt och breddning av Fortnox erbjudande till småföretagare. Samtidigt utvecklades intäkten per kund positivt. På årsbasis överträffar företaget med mycket god marginal sina finansiella mål och levererar det bästa resultatet i bolagets historia. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för fortsatt offensiv investeringstakt och hög tillväxt”, skriver vd Nils Carlsson i en kommentar.

Fortnox valberedning föreslår också att Andreas Kemi utses till ny ordförande då nuvarande ordförande Torbjörn Gunnarsson meddelat att han inte ställer upp för omval, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Andreas Kemi beskrivs ha en lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande i ett antal företag med Software as a Service-baserade affärsmodeller. I dagsläget är han styrelseordförande i Tresorit samt investerare i Quinyx.

Platsannonser

Logga in