Annons

Annons

170313_E9A7429-Edit.jpg

Isabella Ramsay, ledande M&A-jurist och delägare i Mannheimer Swartling.

Ledande M&A-kvinna: ”Män får inte bli skotträdda”

Mannheimer Swartling arbetar aktivt för att undvika machokultur och skapa en miljö där kvinnor kan konkurrera på lika villkor. "#Metoo får inte leda till en backlash", varnar ledande delägare.

M&A är en av näringslivets sista manliga bastioner. Isabella Ramsay, delägare och ledande M&A-jurist, har ofta varit på möten där hon varit ensam kvinna bland idel män. Även på Mannheimer Swartling dominerar männen på delägarnivå, inom M&A går det cirka tre män på en kvinna. Bland yngre jurister är könsfördelningen jämnare.

– Min reflexion när man tittar på M&A i stort är att branschen är ännu mer mansdominerad än delägarkollektivet på Mannheimer Swartling. Jag tror att vi ligger bättre till jämfört med både många andra byråer och de finansiella rådgivarna, säger Isabella Ramsay.

Isabella Ramsay toppar Mergermarkets rankning av de mest framgångsrika M&A-juristerna i Sverige 2017. Hon är också verksam i Mannheimer Swartlings mångfaldsgrupp som bland annat arbetar med att främja ökad jämställdhet i byrån. Det finns både kulturella och mer objektiva orsaker till att branschen ser ut som den gör, menar hon.

Annons

Annons

– När miljön är mansdominerad glider diskussionerna lätt in på ”bilar och fotboll” utan att någon menar något illa. Det blir lätt en grabbig kultur även om det inte är så grabbiga grabbar, säger hon.

Delägarna på Mannheimer Swartling pratar mycket om att de inte vill ha en machokultur. Det finns en medvetenhet och en vilja att säkerställa att miljön är inkluderande.

– Rent generellt tycker jag att vi har en sund kultur i byrån, där stämningen mellan män och kvinnor är kollegial. Både män och kvinnor bryr sig om sina familjeliv och där det viktiga på jobbet är jobbet, säger Isabella Ramsay.

I klartext betyder det en kultur där det viktiga är arbetsresultat och där det inte handlar om att grabbar hänger tillsammans på eller utanför jobbet och skapar nätverk som kvinnorna inte kan ta sig in i. Den tiden tycks vara förbi, vilket bland annat hänger ihop med att männen i dag förväntas och vill ta ett större ansvar på hemmaplan. Utmaningen för både män och kvinnor är att få ihop jobbet med resten av livet, menar Isabella Ramsay. 

Karaktäristiskt för M&A är att det blir intensivt i vissa perioder. Det är stor tidspress och finns ett inslag av tävlingsmoment.

– Det är inget självändamål att arbeta jämt, men när man till exempel är på budsidan i en affär kan snabbhet vara en avgörande faktor, säger Isabella Ramsay.

Hon menar att man måste vara inställd på att det kan vara intensivt i perioder och därför se balansen mellan arbete och fritid över en längre tidscykel. Det som ibland kan vara svårt att hantera är oförutsägbarheten, särskilt under småbarnsåren för den som har barn.

– Å andra sidan är det så spännande, engagerande och utvecklande när alla involverade arbetar mot ett gemensamt mål. Vi arbetar i team och har väldigt roligt längs vägen, säger Isabella Ramsay och tilägger:

– Vi ser dessvärre fortfarande en större andel kvinnor än män som efter några år väljer att satsa på en karriär utanför byrån. Vår ambition är att fler kvinnor ska se förbi de tunga rusningsåren och satsa långsiktigt på byrån, och M&A.

Mannheimer Swartling rankas högst i Mergermarkets liga över mest framgångsrika M&A-jurister i Sverige och det höga antalet kvinnor sticker ut. Den framgångsrika byrån har identifierat några gemensamma faktorer som de tror har varit avgörande för de kvinnor som tagit sig hela vägen till delägarskap. Den första handlar om lusten och det egna drivet.

– Den egna drivkraften är avgörande, det måste utgå från att individen själv vill. Det är en krävande karriär som förutsätter att man är tillräckligt motiverad av egen kraft, säger Isabella Ramsay.

Det är också viktigt att man har stöd hemifrån och bra chefer som har höga förväntningar och visar förtroende.

– En bra chef är en förutsättning, har man inte det måste man försöka hitta en annan väg, säger Isabella Ramsay.

Att ha en förebild som hanterat sin karriär och sitt liv på ett sätt som man kan identifiera sig med har också visat sig vara en gemensam faktor för framgång.

– Punkt ett och två, den egna motivationen och stödet hemifrån, kan vi inte göra så mycket åt, men de två sista faktorerna jobbar vi som delägare mycket med. Om ett och två finns ska det inte stupa på oss, säger Isabella Ramsay.

Ett annat exempel på hur Mannheimer arbetar med byråkulturen är de diskussioner som uppstod under höstens #metoo-debatt och juristbranschens upprop #medvilkenrätt.

– Vi har sedan länge diskuterat jämställdhet och effekten av förutfattade meningar på våra medarbetares utvecklingsmöjligheter, men #metoo auktaliserade specifikt frågan om sexism och hur vi hanterar sexuella trakasserier om de inträffar. Generellt tycker vi att vi har en kultur som inte är tillåtande till sexism och vi har effektiva rutiner för hantering av trakasserier. Under hösten har vi däremot pratat mycket om gråzonen, berättar Isabella Ramsay.

Får man ge komplimanger? Hur uppfattas det om en äldre manlig delägare bjuder en yngre kvinnlig jurist på lunch? Hur bibehåller man en atmosfär där man kan vara avslappnad och ha roligt utan att det går över gränsen?

Isabella Ramsay poängterar hur viktigt det är att alla känner sig trygga för att #metoo inte ska leda till en backlash. Det informella mentorskapet är viktigt för att andelen kvinnliga delägare ska öka, och då får det varken finnas strukturer eller rädslor som hindrar ett kollegialt umgänge mellan män och kvinnor.

– Eftersom det här är så viktigt vill vi inte att män blir skotträdda. Om effekten av #metoo blir att män ”musslar in”, då har vi tagit två steg tillbaka i stället för de steg framåt som vi alla ändå hoppas att de här kampanjerna ska leda till, säger hon.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons