Finans

Latour tar in 4 miljarder kronor

Latour upprättar ett MTN-program med en ram om 4 miljarder kronor. 

Publicerad 2018-02-19

Latour ett MTN-program som möjliggör utgivande av obligationer, med en ram uppgående till 4 miljarder kronor eller motvärdet därav i euro, enligt ett pressmeddelande.

Största ägare i Latour är Gustaf Douglas med familj och bolag som äger 77,5 procent av aktiekapitalet och 80 procent av rösterna. Fredrik Palmstierna med familj och bolag är näst största ägaren och äger 2,2 procent av aktiekapitalet och 6,7 procent av rösterna.

Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och tillsammans med SEB utsedda som emissionsinstitut. Baker McKenzie har varit juridisk rådgivare i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Platsannonser