Finans

Latour säljer aktieinnehav i Diamorph

Latour säljer 28,2 procent av kapitalet i Diamorph till brittiska Epiris Fund II.

Publicerad 2018-11-20

Investment AB Latour har träffat avtal om att avyttra hela sitt aktieinnehav i Diamorph på totalt 14.923.571 aktier, motsvarande 28,2 procent av kapitalet, i samband med att brittiska Epiris Fund II förvärvar samtliga aktier i Diamorph. Detta framgår av ett pressmeddelande.

"Epiris har en lång historik av framgångsrika investeringar, och vi betraktar Epiris som en ägare som säkerställer den framtida utvecklingen av Diamorph”, skriver Latour.

Latour har varit delägare i Diamorph sedan 2012. Försäljningen är en konsekvens av beslut som fattats med stöd från över 90 procent av bolagets aktieägare. 

Köpeskillingen för Latours del uppgår till cirka 290 miljoner kronor. Latours investerade kapital uppgår till 164 miljoner kronor. Affären förväntas slutföras i januari 2019, under förutsättning att vissa villkor uppfyllts dessförinnan.

Platsannonser