Annons

Annons

Länsförsäkringar vinstvarnar

Länsförsäkringar Banks styrelse har tagit beslut om att göra en nedskrivning på en kvarts miljard kronor som kommer att belasta resultatet för fjärde kvartalet 2018.

Styrelsen i Länsförsäkringar Bank har beslutat att skriva ned immateriella tillgångar om 254 miljoner kronor vilket kommer att belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2018.

Styrelsen i Länsförsäkringar Bank har beslutat att gå över till ny digital plattform under det andra kvartalet 2019. I samband med slutförandet av projektet har en värdering av tillgångens värde genomförts. Mot bakgrund av detta har styrelsen i Länsförsäkringar Bank beslutat att skriva ner immateriella tillgångar om 254 miljoner kronor vilket kommer att belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2018. Nedskrivningen bedöms inte att påverka kapitaltäckningen eller ha några negativa effekter på Länsförsäkringar Banks kapitalrelationer.

–Länsförsäkringar Bank har under drygt två och ett halvt års tid genomfört ett omfattande arbete för att framtidssäkra bankens IT-plattform. Investeringen har gjorts för att säkerställa att våra ambitioner på fortsatt tillväxt kan realiseras samt att kundernas högt ställda förväntningar på oss att fortsatt tillhandahålla ledande digitala lösningar kan infrias. Detta har således varit ett prioriterat arbete för att även i fortsättningen kunna ligga i framkant vad gäller utvecklingen av digitala banktjänster, säger Sven Eggefalk, vd i Länsförsäkringar Bank, ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons