Laddboxhärvan: Elsäkerhetsverket ger bakläxa för Easee – igen

Taggar i artikeln

Easee
Publicerad
Uppdaterad

Nu börjar tålamodet tryta för Elsäkerhetsverket, som i skarpa ordalag ber laddboxtillverkaren Easee att snarast berätta hur bolaget ska åtgärda de hundratusentals laddboxar som redan finns installerade i svenska garage och carportar.

Anders Frick

Det var i mars som Elsäkerhetsverket utfärdade omedelbart säljstopp för laddboxarna Easee Home och Easee Charge, på grund av boxarnas säkerhetsbrister. Easee påstod å sin sida att boxarna visst var säkra och överklagade försäljningsstoppet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet, och Easee presenterade en åtgärdsplan som bland annat innefattar att boxarna åtgärdas med ett klistermärke(!).

Easees nya dokumentation underkändes dock, bolaget lanserade en nygammal laddbox med halv effekt, och aktien tappade ännu mer – totalt 97 procent.

För en vecka sedan kontaktade Elsäkerhetsverket återigen Easee för att påpeka att myndigheten ännu inte har fått någon dokumentation som visar att de installerade laddboxarna är så säkra som Easee påstår att det tyska kvalitetskontrolleringsinstitutet TÜV Rheinland hävdar att de är. Istället har Elsäkerhetsverket fått en hel rad andra dokument, som, enligt myndigheten, ”inte ger en komplett bild av hur säkerheten hos levererad utrustning garanteras eller hur riskerna, enligt Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud 2023-03-14, ska elimineras”.

Annons

Myndigheten skriver vidare till Easee att ”Elsäkerhetsverket har efter genomgång av inlämnad dokumentation ännu inte kunnat konstatera att det är visat att den föreslagna åtgärdsplanen säkerställer att radioutrustningsdirektivets väsentliga krav för hälsa och säkerhet uppfylls. Elsäkerhetsverket kan därför inte heller se att de kvarstående bristerna enligt beslutet är åtgärdade.”

Nu har Easee tre veckor på sig att svara Elsäkerhetsverket angående åtgärdsplanen – annars ligger sannolikt Easee värre till än någonsin.

Parallellt med Easees korrespondens med Elsäkerhetsverket så driver bolaget även en process hos Förvaltningsrätten i Karlstad. Där argumenterar Easee för möjligheten att i efterhand kunna visa upp dokumentation som styrker att boxarna är säkra – något som EU-reglerna normalt sett inte godkänner. EU:s regelverk säger att dokumentation och överensstämmelsebedömning måste vara på plats när produkten lanseras på marknaden, det skriver Teknisk Ukeblad. I fallet argumenterar Easee för att det ska vara möjligt att göra samma sak för Easee som gjordes i ett fall för det norskproducerad takstegeföretaget Lobas, som lanserade en stege utan giltig dokumentation i enlighet med EU:s byggvaruförordning. Då kom domstolen fram till att åtgärden om att dra tillbaka alla takstegar inte var proportionerlig när felet var av strikt formell natur. Easee anser att domen ger stöd åt deras ståndpunkt och att dokumentation som utarbetats i efterhand bör betraktas som tillräcklig förbättring, så länge den visar att det inte finns några faktiska fel på produkten, skriver Teknisk Ukeblad.

Annons

Annons