Förvaltningsrätten avslår laddboxjättens överklagande

Taggar i artikeln

Distit Easee
Publicerad
Uppdaterad

Förvaltningsrätten i Karlstad avslår laddboxföretaget Easees yrkande om inhibition. Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsstopp kvarstår därmed.

Anders Frick

Elsäkerhetsverket utfärdade nyligen omedelbart säljstopp för laddboxarna Easee Home och Easee Charge, på grund av säkerhetsbrister. Distributören Distit med dotterbolaget Efuel hävdade att försäljningsstoppet enbart gäller Sverige och inte resten av EU och EES – något som Elsäkerhetsverket inte höll med om. Easee överklagade försäljningsförbudet till Förvaltningsrätten i Karlstad, som dock meddelar att Easees yrkande om inhibition avslås.

I sitt överklagade menar Easee att bolaget kommer att drabbas av allvarliga ekonomiska konsekvenser om förvaltningsrätten inte beslutar om inhibition, samt att det inte är proportionerligt att beslutet gäller omedelbart. Elsäkerhetsverket menar å sin sida att en kraftfull tillsyn är en förutsättning för ett ordentligt skydd av allmänintresset vad gäller hälsa, säkerhet, konsumentskydd och rättvis konkurrens på unionsmarknaden.

”Elsäkerhetsverket har vidare bedömt att det finns risk för såväl personskada som sakskada. Förvaltningsrätten anser att det i nuläget inte finns skäl att frångå kravet på att det måste finnas en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet kommer att ändras i sak för att kunna besluta om inhibition. Detta även med beaktande av de ekonomiska konsekvenser som beslutet kan få för bolaget”, skriver Förvaltningsrätten i Karlstad i sitt beslut.

Annons

Easee menar att produkterna är helt säkra ”oavsett vad som publicerats under de senaste dagarna”, och att den oro som Elsäkerhetsverket uttryckt kring jordfelsbrytaren är helt grundlös.

Teknikbloggaren Peter Esse sågar Easees förklaring att laddboxarna skulle vara säkra. Han menar att boxarna inte bara är livsfarliga just nu, utan att de dessutom blir sämre över tid.

– Ju mer jag grävt i detta och pratat med installatörer i branschen, desto mer uppenbart är det att Easee försökt sälja en produkt billigare än alla andra genom att ta genvägar. Av allt att döma var detta bara en tidsfråga innan det skulle upptäckas. Att det var just svenska myndigheter som upptäckte bristerna har nog mer att göra med hur långt framme vi är inom elektrifiering i det här landet. Inte att vi har några andra standarder och krav än någon annan europeisk elsäkerhetsmyndighet, sa Peter Esse till Realtid.

Annons

Easees grundare Jonas Helmikstøl flaggade upp för att bolaget måste permittera anställda och ta in mellan en halv och en miljard norska kronor för att lösa den uppkomna situationen, och i fredags meddelade bolaget att Easee permitterar 138 anställda, vilket motsvarar 40 procent av bolagets anställda i Norge.

Easees svenska distributör Efuel, som är dotterbolag till Distit, har istället skaffat en ny samarbetspartner i form av norska Defa.

Easee företräds av Mannheimer Swartling Advokatbyrå genom advokaterna Niklas Sjöblom och Mattias Forsberg samt biträdande juristen Elise Aronsson.

Annons

Annons