Jämställdhet

Kvinnors löner ökar snabbt – men fortfarande mycket lägre än männens

Kvinnors inkomster ökar i mycket högre takt än mäns – 65 procent per år i fasta inkomster jämfört med 52 procent för männen, sett till de senaste 25 åren. Det visar en undersökning från Swedbank och sparbankerna.

Uppdaterad 2020-06-29
Publicerad 2020-06-29

Trots den betydligt högre löneökningstaketen för kvinnor tjänar kvinnor fortfarande klart mindre än männen. Kvinnors genomsnittliga lön år 2018 i förhållande till männens var 76 procent. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med 1993.

– Det går åt rätt håll, men det går långsamt, Med den här takten har kvinnor och män samma genomsnittslöner år 2086, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank i en kommentar.

Den största anledningen till att kvinnornas löner har ökar mer jämfört med männens är att kvinnorna nu arbetar mer än för 25 år sedan. Andelen kvinnor som arbetar 35 timmar eller mer per vecka har ökat från 65 till 74 procent sedan 1995. För män ligger andelen still på 89 procent. 

– För att jämna ut ytterligare behöver fler kvinnor i större utsträckning jobba heltid, söka sig till andra yrken och arbetsmarknaden i stort bli mer jämställd, säger Madelén Falkenhäll. 
 

Platsannonser