Annons

Annons

Kungsledens cfo går till Finansinspektionen

Anders Kvist lämnar sin tjänst som cfo och vice vd för Kungsleden för en tjänst som senior rådgivare på Finansinspektionen.

Kungskeden meddelar i dag att Anders Kvist har beslutat att efter nästan sex år på i bolaget lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (cfo) och vice vd för att tillträda en anställning på Finansinspektionen som senior rådgivare till Generaldirektören, vilket han gör efter sommaren.

– Att lämna Kungsleden har inte varit ett enkelt beslut, säger Anders Kvist.

– Det har varit mycket givande att under nästan sex år jobba med Biljana Pehrsson och övriga kollegor i transformationen av Kungsleden. Bolaget har nu en attraktiv fastighetsportfölj och en solid balansräkning. Jag är övertygad om att Kungsledens strategi är rätt och att bolaget har alla förutsättningar att uppnå goda resultat. Mitt motiv för att lämna Kungsleden handlar om en personlig önskan att med mina finansmarknadserfarenheter bidra till ett bättre och stabilare finansiellt system i Sverige, säger Anders Kvist, vice vd och cfo för Kungsleden.

Annons

Annons

– Anders Kvist har spelat en avgörande roll i Kungsledens omvandling under de senaste sex åren. Det är mycket tråkigt för oss att Anders lämnar men han har byggt upp en stark ekonomi- och finansfunktion som nu står redo att ta över. Kungsledens styrelse och jag vill tacka Anders för hans mycket förtjänstfulla insatser och önska honom all lycka när han går över till Finansinspektionen, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Anders Kvist är sedan våren 2016 ledamot i FI:s styrelse. Han har över 30 års erfarenhet från nordisk bank- och försäkringsverksamhet samt kapitalförvaltning i ledande positioner, bland annat från Skandinaviska Enskilda Banken, Ålandsbanken, Den norske Bank, Skandia, Gotabanken och Svenska Handelsbanken. 

– Anders Kvist har lång och bred erfarenhet av nordisk bank- och finansverksamhet och kommer att spela en viktig roll i att utveckla Finansinspektionens policy och tillsyn, inte minst gentemot stora banker, säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI, i ett pressmeddelande från Finansinspektionen.

Uppdraget som ledamot i Finansinspektionens styrelse kommer han att lämna till följd av sin nya roll på FI.

Anders Kvist fortsätter som cfo och vice vd i Kungsleden över delårsbokslutet för det andra kvartalet 2018.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons