Annons

Annons

dark-pool-folkmar.jpg

När den elektroniska handeln började slå igenom igenom uppstod dark pools för att effektivisera blockhandeln, minska transaktionskostnaderna och underlätta för stora institutionella ägare att göra förändringar i sina aktieportföljer, skriver Claes Folkmar
När den elektroniska handeln började slå igenom igenom uppstod dark pools för att effektivisera blockhandeln, minska transaktionskostnaderna och underlätta för stora institutionella ägare att göra förändringar i sina aktieportföljer, skriver Claes Folkmar.

Töm inte de mörka poolerna

Det finns en rädsla inom EU för handeln av stora aktievolymer under radarn – dark pool-handeln. Men överdriven reglering riskerar att leda till sämre effektivitet i marknaden och högre transaktionskostnader, anser Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Claes Folkmar

Claes Folkmar

Realtids reporter och krönikör Claes Folkmar är journalist med mångårig erfarenhet som expert inom skatte-, fond- och bolagsbevakningsfrågor. Mejla gärna dina synpunkter på hans krönika till claes.folkmar@realtidmedia.se.

Det finns ett amerikanskt uttryckt som lyder “ if it's not broken don't fix it”. Många av de finansmarknadsinriktade regulatoriska myndigheterna inom EU borde ta till sig av detta enkla, men sunda råd. Ett exempel är Esma:s (European Securities and Market Authority) regleringsiver via Mifid 2-regelverket av alternativa handelsplatser, ofta kallade “dark pools”

Det finns ett betydande antal dark pools där framför allt större institutionella aktieinvesterare kan göra stora “blockaffärer” utan att påverka prisbildningen på den vanliga aktiemarknaden till en extremt låg transaktionskostnad. Detta är möjligt då dark pools är insynsskyddade just för att undvika stora effekter på prissättningen. Priset och volymen blir känd efter att transaktionen genomförts. Handeln inom dark pools omfattas också av alla de regler, till exempel flaggningsregler, som gäller för den öppna aktiemarknaden.

I fjol satte EU via sin regulatoriska myndighet Esma i stor utsträckning stopp för denna möjlighet. Skälet är oklart och bottnar framför allt i ett övergripande syfte att öka transparensen och effektiviteten i marknaden. Esma tror att detta kommer bli resultatet när stora volymer och blockaffärer tvingas tillbaka till den öppna aktiemarknaden.

Annons

Annons

Effekten kan snarare över tid bli den omvända när stora blockvolymer måste gå via ordinarie aktiemarknader, vilket riskerar leda till större prisrörelser. Reglerna riskerar även att driva upp transaktionskostnaderna, vilket kommer vältras över på konsumentledet.

Före det att Esma:s regler infördes 2018 uppgick volymerna, enligt uppskattningar, utanför de ordinarie aktiemarknaderna inom EU till 25-35 procent av totalen. De nya begränsningsreglerna säger att högst 4 procent av den totala handeln i en enskild aktie får genomföras i en enskild dark pool under en rullande 12-månadersperiod. Samtidigt får inte mer än 8 procent av handelsvolymen i en enskild aktie gå igenom dark pools. Om trösklarna överskrids stoppas handeln via denna typ av handelsplattform under sex månader.

Många aktier noterade på Stockholmsbörsen har historiskt haft 15-20 procent av sin handelsvolym via dark pools. Ett antal av dessa stoppades från att handlas via dessa alternativa handelsplatser förra året.

Den här typen av alternativa handelsplatser uppstod i slutet av 1980-talet när den amerikanska börsmyndigheten SEC (Securities and Exchange Commission) tillät aktiemäklarfirmor att mäkla stora blockaffärer utanför den amerikanska börsen.

När den elektroniska handeln började slå igenom igenom uppstod dark pools för att effektivisera blockhandeln, minska transaktionskostnaderna och underlätta för stora institutionella ägare att göra förändringar i sina aktieportföljer utan negativa priseffekter i samband med affärerna. Dark pool-handeln kostar mindre eftersom dessa aktiehandelsplatser ofta finns inom mäklarfirmorna eller bankerna.

Flödet av volymer till dark pools har också drivits på under framväxten av den så kallade högfrekvenshandeln (HTF, High Frequency Trading) efter millennieskiftet. Denna typ av aktörer kännetecknas av extremt snabba transaktioner byggda på algoritmer som ofta försöker utnyttja flöden i marknaden. Stora enskilda flöden skapar affärsmöjligheter för HTF-industrin på de stora institutionernas bekostnad. Flertalet dark pools är inte tillgängliga för HTF-aktörerna.

 

Annons

Annons

Tidigare krönikor

Senaste krönikorna

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.