Annons

Annons

Dark Pool

Det finns en rädsla inom EU för handeln av stora aktievolymer under radarn – dark pool-handeln. Men överdriven reglering riskerar att leda till sämre effektivitet i marknaden och högre transaktionskostnader, anser Realtids Claes Folkmar.

Nya handelsregler träder i kraft på måndag, vilket betyder att handeln av hundratals europeiska aktier i så kallade dark pools stoppas. I Sverige berörs över 50 bolag.