Börs

Centralbankerna saknar verktyg för att klara krisen

Coronaviruset har redan pressat värderingarna på aktier. Faller bolagens vinster kommer även dagens värdering framstå som alldeles för hög, menar Realtids krönikör Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-03-03

Lite som väntat klättrar de globala aktiemarknaderna tillbaka efter en kraftig kurskorrigering i förra veckan. Är det värsta över undrar nog många. Nej, det är knappast troligt att aktiemarknaden redan nu skall återgå till “business as usual”, snarare tyder den extremt kraftfulla kursåterhämtningen i New York på att  “greed” vann gårdagens rond mot “fear” i den eviga kampen mellan girighet och rädsla. 

Utvecklingen visar också att volatiliteten i aktiemarknaden är tillbaka i spåren av den mycket osäkra och skrämmande virusutvecklingen efter en utdragen period med historiskt låg volatilitet. Att räkna med fortsatt stora svängningar är förmodligen ett understatement; hela investerar- och analytikerkollektivet försöker hitta rätt i ett töcken av information och desinformation. 

Utgångsläget i aktiemarknaden innan förra veckans händelseförlopp och följande brutala blodbad var att anlytikerkollektivet i USA, liksom på de flesta välutvecklade marknader, räknade med ett vinstlyft per aktie på aggregerad nivå för S&P-500 bolagen (världens viktigaste aktiemarknadsindex) på 7-8 procent. Det ger en multipelvärdering (Price/earnings, P/E) på drygt 19, vilket är förhållandevis högt i ett historiskt perspektiv. Vad investerarkollektivet ansåg om den prognostiserade vinstutvecklingen är förstås oklart, men sannolikt låg de i samma härad. 

Påpucklingen i förra veckan sänkte P/E-talet till en bit under 18. Inget har, vilket är helt naturligt eftersom analytikerkollektivet vill ha handfasta data för att revidera sina vinstprognoser, hänt med vinstestimaten. Så är börsen billigare idag än för en vecka sedan?

Nej, så är det förstås inte. Investerarkollektivet har tagit höjd för krympande företagsvinster på grund av virusutvecklingen genom att pressa ner aktiemarknaden i förra veckan. Analytikerkåren extrapolerar trender och får svårt att hänga med när trenden bryts eller oförutsägbara händelser plötsligt inträffar. Prognosmakarna saknar information för att göra en vettig bedömning av hur virus-epidemin slår mot efterfrågan för olika bolag och branscher, det vill säga är det inte konstigt att vinstutsikterna kvarstår.  

Samtidigt har flera internationella organisationer, till exempel IMF, och banker och investmentbanker sänt ut varningssignaler kring viruseffekterna på ekonomin. Förväntningarna och prognoserna för tillväxttakten i den globala ekonomin har redan skruvats ner. Bedömningarna är osäkra, och förmodligen finns det betydande risk för att det blir värre. 

Glider den globala ekonomin ner i en synkroniserad recession under första halvåret kommer vinsterna falla rejält 2020 vilket kommer sätta rejäl press på aktiemarknaderna. Ett vinstfall på 15-20 procent trycker upp vinstmutipeln på S&P-500 bolagen till drygt 23. Då finns en obehagligt stor nedsida i kurserna. Det kommer också skapa en mycket besvärlig och utmanande situation för de ledande centralbankerna som saknar potenta verktyg för att hantera en kraftigt nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Arbetslösheten riskerar att stiga i en politisk populistisk miljö.

Platsannonser

Logga in