Krönika

Advokaternas affärsmodell under press

Få branscher har så nöjda kunder som affärsjuristerna och advokatbyråerna. Men hur kommer digitaliseringen att förändra byråernas affärsmodell? Den frågan kommer Realtid att vrida och vända på under 2019.

Johan Såthe
Publicerad 2019-01-12

Realtid är en branschtidning som bevakar finansbranschen. En mycket viktig del av vårt bevakningsområde är advokatbyråerna och affärsjuristerna. Ett område som varit i fokus under den gångna veckan när undersökningsföretaget Regi släppt sin branschrapport för 2018. Det är verkligen slående hur oerhört nöjda så många kunder är med sin advokatbyrå.

Regi har också delat ut priser till de byråer som rankats högst av sina kunder i undersökningen Årets Advokatbyrå. Läs mer om alla pristagarna  i Årets advokatbyrå här:

En av de stora vinnarna var Hamilton Advokatbyrå. Här berättar managing partner Emma Berglund om hur sammanslagningen med ett team från byrån Ashurst blev till en framgång.

Jag fick i torsdags förtroendet att moderera en debatt om Framtidens Advokatbyråledarskap (stort tack till er alla som tog er tid att lyssna!) Ett mycket intressant ämne i tiden, med tanke på de stora förändringar som har skett bland ledande affärsjuridiska byråer som bland andra Lindahl och Maqs.

Realtid har skrivit mycket om hur marknaden för affärsjurister har förändrats under den senaste tiden. Här är några av artiklarna:

Advokatbyråkartan ritas om

Lindahls Stockholmskontor spricker

Därför splittras advokatbyråer

Frågan om byråernas ledarskap hänger tätt ihop med den vanligaste affärsmodellen i branschen. Den bygger på att delägarna delar på vinsten (och risken) och tar affärsbeslut tillsammans.

Men när omvärlden förändras – inte minst genom digitaliseringen – måste även traditionella branscher förnya sig. Finns det  en motsättning mellan att digitalisera sina tjänster och advokatbyråernas sätt att ta betalt för nedlagd tid?

Många yngre jurister vill inte jobba så mycket som ett traditionellt delägarskap har krävt (men en del ambitiösa personer har det som förväntan). Det kan också vara så att de yngre helt enkelt inte vill bli delägare utan hellre specialisera sig eller jobba med något annat inom juridiken. Med en ”up or out"-logik kan kompetenta medarbetare tvingas sluta fast de egentligen inte vill.

Och kan det vara så att den som styr en advokatbyrå inte själv behöver vara advokat? Att det viktigaste är att vara en professionell chef som fattar rätt strategiska och operativa beslut för verksamheten – inte att vara advokat och partner?

En annan faktor att ta hänsyn till, tydligt belyst i Regis branschstudie, är också att kundernas lojalitet med sin personliga advokat är mycket stor, i många fall större än mot den byrå hen arbetar för. Det för givetvis med  sig konsvenser för hur en chef för en advokatbyrå ska agera. Det var kring de här frågorna som debatten cirklade i torsdags.

r är ett referat från debatten om advokatbyråernas ledarskap.

Det ska bli mycket spännande och intressant att följa vad som händer med affärsjuristerna och advokatbyråerna under 2019.  Blir det ett lika turbulent år – eller kommer de nya positionerna sätta sig och vi går in i en lite lugnare period?

Realtid kommer att fortsätta vara den ledande branschbevakaren för affärsjurister och advokatbyråer. Kom gärna med tips på vad vi borde skriva om!

Maila till: redaktionen@realtidmedia.se

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in