Allt fler bolånerådgivare får licenserna indragna enligt Katarina Lidén på Swedsec. Foto: Montage Swedsec/Tim Gouw/Unsplash.
Allt fler bolånerådgivare får licenserna indragna enligt Katarina Lidén på Swedsec. Foto: Montage Swedsec/Tim Gouw/Unsplash.
Finans

Kraftig ökning av indragna rådgivningslicenser

Allt fler finansiella rådgivare får sina licenser indragna. Särskilt gäller det rådgivare inom bolån. Enligt Katarina Lidén, vd på Swedsec Licensiering, är det positivt eftersom det stärker konsumentskyddet. 

 

Uppdaterad 2019-08-14
Publicerad 2019-08-14

Swedsec Licensiering licensierar anställda i finansbranschen. Licensieringen innebär krav på höga kunskaper som kontrolleras genom tester samt kontroll av regelefterlevnad genom ett disciplinärt förfarande. 

Hittills i år har Swedsecs disciplinnämnd återkallat femton licenser. Under hela 2018 återkallades fjorton licenser och under 2017 sammanlagt tolv. Under 2008 och 2011 återkallades inte någon licens.

– Just nu består den största tillväxten av rådgivare som arbetar med bolån, säger Katarina Lidén, vd på Swedsec Licensiering.

Det ökande antalet disciplinärenden ska inte tolkas som att misskötsamheten i branschen har ökat, utan det finns ett antal förklaringar enligt henne. 

– Den främsta anledningen är att antalet personer som har Swedsec-licens har ökat kraftigt jämfört med för fem år sedan efter det att ett särskilt licensieringstest för rådgivare införts.

Andra tänkbara förklaringar anges vara att de företag som är anslutna till Swedsec satsar på regelefterlevnad och blir allt bättre på att göra kontroller och upptäcka regelöverträdelser. Dessutom är företagen mer uppmärksamma på när de ska anmäla. 

– Det finns också en praxis att tillgå nu eftersom Swedsecs disciplinnämnd meddelat flera hundra beslut. Man kan därför säga att det disciplinära systemet har nått en mognad, säger Katarina Lidén.

 Under förra året, 2018, har flest regelöverträdelser handlat om brister i den finansiella rådgivningen, till exempel bristande dokumentation av rådgivningen till kunder. Det är också många ärenden där reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer inte har följts.

Felaktig kreditgivning förekommer också i relativt många ärenden. Det kan till exempel vara en licenshavare som hanterat bolån för anhöriga eller som överskridit det kreditbelopp som licenshavaren får bevilja. Intressekonflikter och jäv är också områden där disciplinnämnden har fattat många beslut. Det har också förekommit relativt många brott mot olika typer av sekretessregler.

Katarina Lidén bedömer att antalet disciplinärenden kommer att fortsätta öka och det är enligt henne ett gott betyg.

– Det är naturligtvis inte bra att anställda i finansbranschen bryter mot regler, men det är en positiv utveckling eftersom det är viktigt att regelöverträdelser upptäcks och att det får konsekvenser att bryta mot regler. Det har en preventiv verkan och är bra för konsumentskyddet.

 Om SwedSec:

192 företag är anslutna till Swedsec. Det är banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsförmedlare med flera.

Swedsec har cirka 24 000 aktiva licenshavare.

Swedsec startade 2001 och är baserat på självreglering

Swedsec är ett dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen, som är en branschförening för företag under Finansinspektionens tillsyn som är verksamma på värdepappersmarknaden.

Swedsec tillhandahåller licensieringstester för följande yrkesgrupper på finansmarknaden:

  • Rådgivare
  • Specialister
  • Ledning och kontroll funktioner
  • Bolånepersonal

Platsannonser