Serneke, Järfälla kommun, KPMG
Fastigheter

KPMG: Serneke har inte fått någon otillbörlig ekonomisk fördel i Järfälla

KPMG är färdig med sin utredning av kontakterna mellan en kommunalt anställd tjänsteman och Serneke.

Uppdaterad 2021-10-08
Publicerad 2021-10-07

Det var i början av maj som Göteborgsposten berättade om hur Sernekes investeringar i en skidort i Dalarna hade skett på initiativ av en kommunal tjänsteman i Järfälla, som själv var stugägare i byn. Tjänstemannen jobbade på näringslivsbolaget i Järfälla med uppdrag att främja Sernekes projekt. Han hade under flera år samtidigt uppdrag i ett Serneke-ägt bolag.

GP:s granskning ledde till att tjänstemannen blev av med jobbet och att KPMG fick i uppdrag att utreda korruption. Utredarnas slutsats är att kontakterna var olämpliga och att tjänstemannen haft en ekonomisk vinning av Sernekes agerande.

”Utredningen konstaterar att tjänstepersonen har haft en omfattande och långtgående privat samverkan av ekonomisk art med Serneke och dess företrädare, samtidigt som tjänstepersonen företrätt kommunen gentemot Serneke. Detta förhållande utgör en tydlig intressekonflikt”, skriver revisionsbyrån KPMG i sina slutsatser, enligt GP.

Den främsta ekonomiska vinningen som tjänstemannen har haft är, enligt KPMG, värdestegringen på hans fjällstuga. Vinning var också hans styrelsearvode och köpeskillingen för mark som hans samfällighetsföreningen i fjällbyn fått av Serneke på 400 000 kronor.

KPMG bedömer att Järfälla kommun i övrigt har agerat korrekt och att Serneke inte har fått någon otillbörlig ekonomisk fördel i Järfälla genom relationen med tjänstemannen.

I rapporten rekommenderas kommunen att se över dokumenten kring bisysslor samt principerna för vilka tjänstemän som deltar i möten med konfidentiell information.

 

Platsannonser

Logga in