M&A

Konkurrensverket granskar Enertech-affären

Konkurrensmyndigheten i Tyskland har godkänt Nibes förvärv av Enertech medan Konkurrensverket behöver analysera affären ytterligare.

Uppdaterad 2016-11-29
Publicerad 2016-11-29

Den 28 september meddelade Nibe att avtal slutits om att förvärva huvudparten av brittiska Enertech Group som omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder.

Det angavs vidare att transaktionen kräver godkännande av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Tyskland.

Nu har godkännande erhållits från konkurrensmyndigheten i Tyskland medan den svenska konkurrensmyndigheten nu meddelat beslut om att genomföra en särskild undersökning för att närmare granska förvärvet. Det framgår av ett pressmeddelande från Nibe.

Konkurrensverket anger i beslutet att det krävs ytterligare utredning och analys för att kunna ta slutlig ställning.

 

Platsannonser