Klubbat och klart: Höjd skattereduktion för solceller och förstärkt jobbskatteavdrag

Taggar i artikeln

Riksdagen
Publicerad
Uppdaterad

Nu är det klart – vid årsskiftet blir det förstärkt jobbskatteavdrag för personer över 65 år, höjd skatt på alkohol, förstärkt skattereduktion för installation av solceller, tillfälligt sänkt skatt på drivmedel, sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion samt bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor.

Anders Frick

Riksdagen sa under tisdagen ja till regeringens förslag om ramarna för statens budget för 2023. Riksdagens beslut om ramarna för statens budget är sedan styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena i budgeten.

Skatteavdraget för solcellsanläggningar föreslås höjas från 15 procent till 20 procent vid årsskiftet. Den som väljer att slutbetala sin anläggning först 2023 kan dra nytta av detta avdrag, men då finns ingen möjlighet att få skattereduktion för eventuella förskott som har betalats in redan i år – en problematik som Realtid tidigare har skrivit om.

Jobbskatteavdraget förstärks för personer som innan årsskiftet har fyllt 65 år. Det görs genom att skattereduktion ges med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna än i dag. För en årsarbetsinkomst på 50 000 kronor ökar skattereduktionen från 10 000 kronor till 11 000 kronor, och ökningen sker sedan stegvis så att den som tjänar 300 000 kronor per år får 36 000 kronor i skattereduktion istället för nuvarande 30 000 kronor. Skattereduktionen är helt utfasad för arbetsinkomster som överstiger ca 1,8 miljoner kronor per år.

Annons

Alla lagändringar börjar gälla den 1 januari 2023 utom de beslut som gäller slopad skattenedsättning för datorhallar och en tydligare kemikalieskatt, som börjar gälla den 1 juli 2023. När det gäller höjd skatt på alkohol och tobak börjar lagändringarna gälla den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024.

I rambeslutet för statens budget inkluderas även en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till egen bil eller förmånsbil, vilket Realtid också har skrivit om tidigare. Förslaget om att ladda elbilen gratis på jobbet föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och gälla till och med den 30 juni 2026.

 

Annons
Annons