Fastigheter

Klövern säljer fastigheter

Fastighetsbolaget Klövern säljer fastigheter för 894 miljoner kronor och förvärvar samtidigt fastigheter för 150 miljoner kronor.

Uppdaterad 2016-12-15
Publicerad 2016-12-15

Klövern säljer fyra fastigheter i Säter och 12 fastigheter i Karlskrona för 850 miljoner kronor i syfte att "renodla beståndet".

Fastigheterna i Säter har en total uthyrningsbar yta på 44.000 kvadratmeter och ett hyresvärde på 37 miljoner kronor och en ekonomisk uthyrningsgrad på 93 procent. Frånträde av de fyra fastigheterna sker den 15 december 2016.

Fastigheterna i Karlskrona har en total uthyrningsbar yta på 57.000 kvadratmeter med ett hyresvärde på 62 miljoner kronor och en ekonomisk uthyrningsgrad uppgående till 95 procent.

Frånträde av de 12 fastigheterna sker den 2 maj 2017.

Genom dessa försäljningar lämnar Klövern både Säter och Karlskrona.

Klövern har även sålt fastigheter i Hässleholm och i Västerås för totalt 44 miljoner kronor. Fastigheterna som frånträddes den 30 november respektive 1 december 2016 har en sammanlagd uthyrningsbar yta på 7.000 kvadratmeter.

Klövern har dessutom förvärvat en fastighet i Göteborg för 150 miljoner kmronor. Fastigheten som har en uthyrningsbar area på 4.410 kvadratmeter och därutöver garage på totalt 2.970 kvadratmeter är fullt uthyrd.

Tillträde sker den 15 december 2016. Den förvärvade fastigheten är belägen i läge längs med Södra Älvstranden alldeles intill två andra fastigheter som Klövern förvärvade under 2015.

Förvärvet ska finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital.

Platsannonser